Vilka är de 10 största städerna i Sverige?

Vilka är de 10 största städerna i Sverige?

Vi hjälper dig att komma ihåg de tio största städerna i Sverige!

 • Jönköping. Befolkning : 142 427.
 • Helsingborg. Befolkning : 149 280.
 • Västerås. Befolkning : 155 591.
 • Örebro. Befolkning : 156 399.
 • Linköping. Befolkning : 164 666.
 • Uppsala. Befolkning : 233 839.
 • Malmö Befolkning : 347 949.
 • Göteborg. Befolkning : 583 073.

Vilka är Sveriges 20 största städer?

Sveriges största tätorter (antal invånare)

 1. Stockholm. Stockholm är Sveriges största stad med 1 617 407 invånare i tätorten enligt senaste statistik från SCB, vilket också gör det till Nordens största stad.
 2. Göteborg. …
 3. Malmö …
 4. Uppsala. …
 5. Upplands Väsby och Sollentuna. …
 6. Västerås. …
 7. Örebro. …
 8. Linköping. …

Vilka är Sveriges 15 största städer?

Siffrorna i denna lista kommer från Statistiska centralbyråns senaste statistik som publicerades i mars 2022 och visar invånarantalet den 31 dec 2020….Sveriges 15 största städer

 • Borås. Bild: VLintoncat. …
 • Södertälje. Bild: Emelie Otterbeck. …
 • Gävle. Bild: Tony Nordin. …
 • Umeå Bild: Tage Olsin. …
 • Lund. …
 • Norrköping. …
 • Jönköping. …
 • Helsingborg.

Vilka är Sveriges 4 största städer?

Mall:Sveriges största tätorter

 • Stockholm.
 • Göteborg.
 • Malmö
 • Uppsala.

Vad är den minsta staden i Sverige?

Jerle är nu Sveriges minsta stad, med ca 30 invånare.

Vilken är Sveriges minsta tätort?

Om man ser till minsta stad till ytan så är det Johannesudd i Vallentuna kommun. Detta enligt SCB’s mätning den 31 december 2015. Med en landareal på 16 hektar är man Sveriges minsta tätort.

Vilken är den äldsta staden i Sverige?

Till de äldsta städerna i det då egentliga Sverige räknas Sigtuna som grundades på 980–talet. Därefter på 1000–talet grundades Skara och Lödöse. Under sent 1100–tal grundades Visby och tidigt på 1200–talet Söderköping och Kalmar.

Vilken är den största staden i världen?

Tokyo är världens största stad med sina 39 105 000 invånare. Det är 1 653 procent fler människor än i Stockholm, vars invånarantal är 2 230 000. Världens största stad är 8 231 kvadratkilometer stor.

Vilka är Nordens fyra största städer?

Galleri

 • Stockholm.
 • Köpenhamn.
 • Helsingfors.
 • Oslo.
 • Göteborg.
 • Tammerfors.
 • Malmö
 • Århus.

Vad är störst Köpenhamn eller Stockholm?

Stor-Stockholm är Nordens största stad med 2,2 miljoner invånare, följt av Stor-Köpenhamn med 1,3 miljoner. Stor-Oslo och Stor-Helsingfors har 1,2 miljoner respektive 1,1 miljoner innevånare. Stor-Reykjavik med 215 000 invånare har dock den största befolkningstillväxten av alla huvudstäder.

Vilken stad har flest invånare i Sverige?

Stockholms tätort är Sveriges största. År 2020 hade den mer än 1,6 miljoner invånare. Den statistiska tätorten Stockholm sträcker sig över 12 kommuner. Samtidigt hade Stockholms kommun inte mer än knappt 980 000 invånare.

Vilken stad växer mest i Sverige?

Bland kommunerna hade Göteborg (+4 493) störst absolut folkökning, följt av Malmö (3 800), Uppsala (3 757) och Stockholm (3 219). – Den störst relativa folkökningen noterades i Knivsta. Där ökade befolkningen med 712 personer eller 3,7 procent.

Vilken är den största staden i Norrland?

Umeå Umeå är Norrlands största tätort och ligger i Västerbotten. I Umeå kommun bor det cirka 130 000 tusen invånare men befolkningen varierar en hel del under året, något som är vanligt i stora studentstäder.

Vad är störst Örebro eller Västerås?

Nu står det klart att Örebro går om och blir Sveriges sjätte största stad. Avståndet mellan de två städerna var 26 västeråsare fler i november månad 2017. Men enligt den senaste mätningen så visar SCB:s helårssiffror att Örebro går om Västerås i befolkningsstorlek med 157 personer, och nu har 150.291 invånare.

Hur många städer finns det i Sverige 2022?

Antal kommuner och regioner Det finns 290 kommuner och 21 regioner i Sverige. Gotlands kommun räknas in både under kommuner och regioner. Gotland är kommun med landstingsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar och har också rätt att kalla sig region.

Vilken stad är yngst i Sverige?

Säffle är den sista köpingen i Sverige som fick stadsprivilegier (1951) och är således Sveriges yngsta stad!

Vilken stad i Sverige har minst befolkning?

Största kommunen är Göteborgs stad med närmare 588 000 invånare. Minst är Öckerö kommun med knappt 13 000 invånare.

Hur många bor i Sverige 2030?

I hela Sverige beräknas det år 2030 finnas drygt 11 miljoner invånare. Det är en ökning med 767 000 eller 7,4 procent från 2019. Den största procentuella folkökningen väntas i Uppsala län. Antalsmässigt väntas den största ökningen i Stockholms län, som är det folkrikaste länet, en ökning på 257 000 personer.

Vilken är den minsta staden i världen?

Hum (italienska: Colmo, tyska: Cholm) är en medeltida stad i centrala Istrien, Kroatien. Det är världens minsta stad med bara 23 invånare (Guinness Rekordbok). Staden är ganska gemytlig, med fina små gränder och bara en gata. Det finns även en restaurang, kyrka och ett par butiker.

Vilket län är störst i Sverige?

1. Norrbottens län. Norrbottens län är Sveriges nordligaste, största och mest glesbefolkade län. Länet innefattar landskapet Norrbotten samt norra delen av landskapet Lappland.

Vilken är den nordligaste staden i Sverige?

Karesuando är Sveriges nordligaste tätort och ligger cirka 180 kilometers färdväg nordost om Kiruna.

Vem är den äldsta personen i Sverige?

Sveriges äldsta person blev 113 år, Astrid Zachrison, dog 2008. Den idag äldsta levande svenska personen, Flarid Lagerlund, är 111 år och nästan 5 månader. Dom äldsta männen har levt i ett förhållande men de äldsta kvinnorna verkar ha levt som singlar.

Vilket är Sveriges äldsta hus?

Cramérska huset är ett stenhus som ligger i kvarteret Novisen i hörnet av Sankt Lars gränd och Nunnegränd i Visby innerstad. Huset är Sveriges äldsta bebodda hus.

Vilken stad är äldst i Europa?

Plovdiv, Bulgarien 6 000 f. Plovdiv är idag Bulgariens nästa största stad efter Sofia. Området där staden är belägen har en historia som sträcker sig 8000 år tillbaka i tiden. Vilket gör Plovdiv till Europas äldsta stad. Ändå är detta en relativt okänd stad idag.

Är Kiruna Sveriges största stad?

Detta var en av de sista stadsbildningarna i Sverige och ledde till att Kiruna därmed blev Sveriges största stad till ytan. Befolkningen i den nya staden var 17 947 invånare den 31 december 1947, varav 10 287 bodde i det tidigare municipalsamhället.

Vilken är den största staden i Europa?

Lista

NrStadInvånare
1Moskva12 678 079
2London8 961 989
3Sankt Petersburg5 398 064
4Berlin3 669 491

Vilka är Europas 5 största städer?

Europas största städer

 1. Moskva. Antal invånare: 12 10 864.
 2. London. Antal invånare: 8 308 876. …
 3. Sankt Petersburg. Antal invånare: 5 323 397. …
 4. Berlin. Antal invånare: 3 422 342. …
 5. Madrid. Antal invånare: 3 208 367. …
 6. Rom. Antal invånare: 2 866 986. …
 7. Kiev. Antal invånare: 2 845 023. …
 8. Paris. Antal invånare: 2 243 833. …

Varför är inte Finland med i Skandinavien?

Som geopolitiskt område omfattar Skandinavien Sverige, Norge och Danmark. I undantagsfall kan Finland räknas dit. (Inom geografin avses härmed ibland bara den skandinaviska halvön, d.v.s. Norge, Sverige och den nordvästligaste delen av Finland.)

Vilket nordiskt land är äldst?

Svenskarna lever längre än andra nordbor. Så har vi också en större andel äldre i vår befolkning än något annat nordiskt land. Enbart Island – och Åland – matchar den svenska medellivslängden.

Vilket är världens folkrikaste land?

Idag är det Kina som med sina 1,43 miljarder människor har flest invånare. Om åtta år väntas Indien, som nu har en befolkning på 1,37 miljarder, gå om Kina. Tillsammans med Nigeria står Indien för 23 procent av befolkningsökningen de närmaste 30 åren.

Vilket land i Norden har minst invånare?

Befolkning

LandInvånare
Finland5 536 146
Norge5 391 369
Island368 720
Grönland56 081

Vilken av Nordens huvudstäder är störst?

Stockholm är Nordens största stad med en folkmängd som uppgår till 1 605 030 invånare enligt senaste statistik från SCB. Det är också Sveriges största stad och huvudstad med en betydelsefull roll i Skandinavien.

Vilka är Danmarks största städer?

Här är Danmarks tio största städer

 • Köpenhamn (Huvudstadsområdet) – Invånarantal: 1 336 982.
 • Århus – Invånarantal: 285 273.
 • Odense – Invånarantal: 180 863.
 • Ålborg – Invånarantal: 119 862.
 • Esbjerg – Invånarantal: 71 698.
 • Randers – Invånarantal: 62 802.
 • Kolding – Invånarantal: 61 638.
 • Horsens – Invånarantal: 61 074.

Vad är Sveriges femte största stad?

De 3 största städerna i Sverige är Stockholm, Göteborg och Malmö. Därefter kommer Uppsala, Linköping och Örebro, följt av Västerås, Helsingborg och Norrköping. Folkmängden i Stockholm som toppar listar ligger kring en miljon invånare medan Södertälje som har plats 18 i listan har knappt 100.000 invånare (2019).

Hur många invandrare har vi i Sverige?

De senaste åren har många invandrat från andra länder. Det har lett till att de utrikes födda har blivit fler. År 2021 var över 2 miljoner personer utrikes födda, vilket är 20 procent av befolkningen.

Vad är störst Umeå eller Luleå?

Folkmängd i kommunen Kriteriet folkmängd utgörs i Norrank av en lista med Norrlands kommuner i storleksordning. Umeå är med sina 125 000 invånare klart störst i Norrland.

Var byggs det mest i Sverige?

Trosa i byggtoppen 2017–2021 Då ligger landets två största städer bara lite över riksgenomsnittet, Malmö något bättre. I topp på den listan hamnar i stället många av kranskommunerna runt storstäderna. Trosa räknas för övrigt in i Stockholms arbetsmarknadsregion, när Boverket gör sina beräkningar av bostadsbehovet.

Vilken kommun ökar mest?

Störst folkökning bland kommunerna hade Göteborg (4 493), följt av Malmö (3 800), Uppsala (3 757) och Stockholm (3 219). Störst relativ folkökning noterades i Knivsta, där ökade befolkningen med 712 personer eller 3,7 procent. Därefter följer Österåker (3,4 procent) och Upplands-Bro (2,9 procent).

Hur många invånare har Sveriges städer?

Vid slutet av 2019 hade den sammanlagda folkmängden i tätorterna ökat till 9 025 898 och befolkningstätheten i tätorterna till 1 437 invånare per km². Vid slutet av 2020 hade den sammanlagda folkmängden i tätorterna ökat till 9 054 396 och befolkningstätheten i tätorterna till 1 441 invånare per km².

Är Göteborg större än Malmö?

Malmö fortsätter att växa så att det knakar. Förra veckan passerade kommunen för första gången 350 000 invånare. Under de första sju månaderna 2021 ökade Malmö stads befolkning med 1689 personer samtidigt som Göteborg ökade med 1011 och Stockholms invånarantal till och med minskande med 46 personer.

Vad är störst Sundsvall eller Umeå?

“Norrlands huvudstad” halkar efter. Nu är Sundsvall bara tredje största staden i Norrland. Både Umeå och Gävle ligger före. De rykande färska befolkningssiffrorna från SCB visar att Gävle sprungit förbi Sundsvall när det gäller antalet invånare.

Vilken är Skånes tredje största stad?

Följande tätorter har fler än 10 000 invånare enligt siffror från 2020: Malmö, 325 069. Helsingborg, 113 828. Lund, 94 393.

Vilket är Sverige störst ytmässigt?

Åren 1658-1660 var Sverige som störst landmässigt sett men från 1660 och fram till 1905 förlorade landet stora delar av denna yta – och så här gick det till… Karl X Gustavs andra danska krig startade i augusti 1658 och höll på till maj 1660. Svenskarnas krigsmål var att försöka lägga Danmark under svensk välde.

Vad är skillnaden mellan stad och ort?

I Sverige försvann “stad” som juridiskt begrepp med kommunreformen 1971. Ordet används i dag antingen om större tätort som har haft stadsrättigheter, eller om kommun vars huvudort har haft stadsrättigheter. SCB har definierat (1995) stad som en tätort med mer än 10 000 invånare.

Är Linköping en bra stad?

Linköping är den stad i Sverige som lyckats allra bäst med detta. Det visar den nya rapporten Samhällsbarometern 2019 från teknik- och arkitektkoncernen PE, Projektengagemang. Linköping har utsetts till Årets UF-kommun i Östergötland. I Linköping är entreprenörskap och företagsamhet en självklarhet för alla som vill.

Var en rik stad?

Enligt legender blev den sagolikt rik genom kusthandeln med Mellanösterns folkrika centrum samt även med Europa. Staden försvann och nämndes inte i modern historia, och ansågs vara endast ett påfund i sagor.

Vilka 10 städer är störst i Sverige?

Vi hjälper dig att komma ihåg de tio största städerna i Sverige!

 • Jönköping. Befolkning : 142 427.
 • Helsingborg. Befolkning : 149 280.
 • Västerås. Befolkning : 155 591.
 • Örebro. Befolkning : 156 399.
 • Linköping. Befolkning : 164 666.
 • Uppsala. Befolkning : 233 839.
 • Malmö Befolkning : 347 949.
 • Göteborg. Befolkning : 583 073.

Vad är Sveriges näst största stad?

Göteborg. Göteborg är den näst största staden i Sverige med 607 882 invånare.

Vilken är Sveriges fjärde största stad?

Sveriges fjärde största stad Uppsala ligger på den platta Uppsalaslätten i Uppland. År 2011 passerade Uppsala kommun 200 000 invånare, vilket gjorde att staden utropade sig till storstad. Tidigare gick nämligen gränsen för att officiellt få kallas sig för storstad vid 200 000 invånare i kommunen.

Finns det några städer i Sverige?

Genom kommunreformen 1971 avskaffades stadskommunerna och alla kommuner fick samma rättigheter. Enligt de gamla reglerna har Sverige idag 133 städer, vilket är de städer som hade fått stadsprivilegier fram till 1971. Benämningen på stad är nordisk och det finns ingen jämförlig internationell benämning.

Vad räknas som en stor stad?

För att ett område ska klassas som storstad väljs kilometerrutor ut med minst 1 500 invånare per kvadratkilometer. De områden där de skapar ett sammanhängande kluster om minst 50 000 invånare kallar Eurostat en storstadsmiljö. För att räknas som mindre stad eller förort väljs kilometerrutor med minst 300 invånare ut.

Vilken stad är Sveriges minsta stad?

Sveriges minsta stad (landareal) Bara vinnaren som är Kungsängen i Upplands-bro kommun, 475 hektar.

Vilken är Sveriges minsta by?

Österbymo är Sveriges befolkningsmässigt minsta kommunala (Ydre kommun) centralort med 923 personer.

Vilken är den största staden i världen?

Tokyo är världens största stad med sina 39 105 000 invånare. Det är 1 653 procent fler människor än i Stockholm, vars invånarantal är 2 230 000. Världens största stad är 8 231 kvadratkilometer stor.

Vilka är de 10 största städerna i världen?

Här är världens tio största städer

 • Tokyo (Japan)
 • Jakarta (Indonesien)
 • Delhi (Indien)
 • Manila (Filippinerna)
 • São Paulo (Brasilien)
 • Seoul (Sydkorea)
 • Mumbai (Indien)
 • Shanghai (Kina)

Vilka är dom största städerna i Sverige?

Största statistiska tätorterna 2020

TätortBefolkning
Stockholm1 617 407
Göteborg607 882
Malmö325 069
Uppsala166 698

Vilka är Nordens fyra största städer?

Galleri

 • Stockholm.
 • Köpenhamn.
 • Helsingfors.
 • Oslo.
 • Göteborg.
 • Tammerfors.
 • Malmö
 • Århus.

Hur många städer finns det i Sverige 2022?

Antal kommuner och regioner Det finns 290 kommuner och 21 regioner i Sverige. Gotlands kommun räknas in både under kommuner och regioner. Gotland är kommun med landstingsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar och har också rätt att kalla sig region.