Vem är Amina Kakabawe?

Vem är Amina Kakabawe?

Kakabaveh är ordinarie riksdagsledamot sedan 2008 (dessförinnan tjänstgörande ersättare i riksdagen under en period 2008). I riksdagen har hon varit suppleant i civilutskottet, EU-nämnden, konstitutionsutskottet, kulturutskottet och utbildningsutskottet.

Hur många politiska vildar finns det i riksdagen?

Mot slutet av valperioden 2014-2018 fanns 8 politiska vildar i riksdagen, vilket är det högsta antalet i svensk historia. 7 av dessa var invalda som sverigedemokrater, som sedan hade lämnat sitt parti.

Hur mycket skatt betalar politiker?

Det finns ytterligare en variant som gäller heltidspolitiker och när det gäller riksdagsledamöter går de pengarna till partiets centrala valfond som används för att finansiera valrörelsen. Ingen politiker i Vänsterpartiet ska få behålla mer än 5/8 av ett basbelopp (2021 innebär det 29 750 kronor) efter skatt.

Vem bestämmer politikers löner?

Riksdagens arvodesnämnd är en förvaltningsmyndighet, som lyder under Sveriges riksdag och har till uppgift att bestämma nivån på riksdagsledamöternas ersättningar, däribland månadsarvoden och avgångsförmåner. Ledamöterna i nämnden utses av Riksdagens förvaltningsstyrelse.

Vad har talmannen för lön?

Talmannens arvode är på 184 000 kronor i månaden, samma som statsministerns. Det är myndigheten Statsrådsarvodesnämnden som bestämmer storleken på arvodet. De vice talmännen får grundarvodet som riksdagsledamot, plus ett tillägg på 30 procent av grundarvodet.