Var bor överbefälhavaren?

Var bor överbefälhavaren?

Sveriges överbefälhavare

Överbefälhavaren
Titelgeneral eller amiral
ResidensKarlbergs slott
SäteHögkvarteret, Stockholm

Vem är chef över ÖB?

Sedan den 1 oktober 2015 är Micael Bydén överbefälhavare. Dessförinnan var han chef för flygvapnet.

Har Micael Bydén barn?

Micael Bydén och Anita Carlman har tre vuxna barn, två söner och en dotter.

Vad gör ÖB?

ÖB har det övergripande ansvaret för all verksamhet i Försvarsmakten. Överbefälhavaren fattar beslut i frågor som rör allt från skarpa insatser med Försvarsmaktens förband, till upphandling av materiel och utbildning av rekryter.

Vad har en general i lön?

General, försvaret har 46400 kronor i lön (medellön) enligt 2022 års lönestatistik. Kvinnor tjänar i snitt 42100 kronor i yrket medan männens medellön ligger på 46800 kronor. Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige.

Vem har högst militär grad i Sverige?

Kungen har än i dag kvar sina militära grader, general och amiral. Här presenteras samtliga som innehaft posten överbefälhavare.