Vad står Frida Kahlo för?

Vad står Frida Kahlo för?

Kahlo målade framförallt självporträtt och lät sig inspireras av mexikansk populärkultur, och arbetade i en sorts naivistisk folkkonsttradition. I sin konst undersökte hon frågor kring identitet, postkolonialism, genus, klass och etnicitet.

Vad år Frida Kahlo mest känd för?

Frida Kahlo är mest känd för sina självporträtt. De är ofta är målade i starka färger och beskriver hennes sinnesstämning under olika perioder i livet, som den berömda målningen ”Self-Portrait with Cropped Hair”. Hennes verk kom att bli runt 65 stycken.

När började Frida Kahlo måla?

Kahlos alltid bräckliga hälsa började försämras under samma årtionde. Hon hade sin första separatutställning i Mexiko 1953, strax före sin död 1954 vid 47 års ålder. Kahlos arbete som konstnär var relativt okänt fram till slutet av 1970-talet, då hennes verk återupptäcktes av konsthistoriker och politiska aktivister.