Vad jobbar Stefan Löfven med idag?

Vad jobbar Stefan Löfven med idag?

Den 7 juli 2021 blev han återvald som statsminister i den första statsministeromröstningen. Den 4 november 2021 avgick Stefan Löfven som partiordförande för Socialdemokraterna, i samband med att partikongressen valde Magdalena Andersson till ny partiordförande.

Har Stefan Löfven varit gift tidigare?

Hon har varit gift tidigare och har två barn. Stefan och Ulla Löfven gifte sig i november 2003. Hon arbetade som assistent till partisekreteraren Carin Jämtin fram till dess att hennes make valdes till partiledare i januari 2012.

Vem var statsminister innan Löven?

Lista över Sveriges statsministrar

StatsministerTillträddeRegering
Göran Persson22 mars 1996Persson
Fredrik Reinfeldt6 oktober 2006Reinfeldt
Stefan Löfven3 oktober 2014Löfven I, Löfven II, Löfven III
Magdalena Andersson30 november 2021Andersson

Vart bor Sveriges statsminister?

Statsministern har förutom tjänstebostad i Sagerska huset även tillgång till bostad på Harpsund. Harpsund torde så gott som uteslutande användas för informella möten med regeringsledamöterna och för representation.

Vem tar över om statsministern dör?

Statsministerns ställföreträdare, även kallat ställföreträdande statsminister, är det statsråd som ersätter Sveriges statsminister om statsministern är frånvarande eller förhindrad att fullgöra hans eller hennes uppgifter. Ställföreträdaren leder då regeringens arbete. Uppdraget är reglerat i regeringsformen.

Hur mycket tjänar man som statsminister?

För statsministern är arvodet 184 000 kronor per månad och för övriga statsråd 145 000 kronor per månad. Ett statsråd, som också är riksdagsledamot, får inte arvode för riksdagsuppdraget under statsrådsperioden. Ett statsråd som avgår från sitt uppdrag kan ansöka om avgångsersättning.

Vem har suttit längst som statsminister?

Erlander verkade utan avbrott i 23 år som statsminister, en rekordlång tid. Först 1969 lämnade han över till Olof Palme. Till de viktigaste besluten som fattades under hans tid som landets ledare hör atp-reformen och den nya författningen. 1950- och 1960-talen blev rekordår för Sverige.

Vad gör Göran Persson idag?

Sedan 2022 är Persson seniorrådgivare på pr-byrån Lumo Advice.

Vem äger Sagerska huset?

Statens fastighetsverk förvaltar Sagerska huset och Harpsund som är statsministerns tjänstebostäder. Både Sagerska huset och Harpsund är statliga byggnadsminnen enligt förordningen om statliga byggnadsminnen (1988:1229).

Måste statsministern bo i Sagerska huset?

Enligt riksdagens beslut åläggs statsministern inget förmånsvärde för sina tjänstebostäder i Sagerska huset och Harpsund (skatteutskottets betänkande 1994/95:SkU43). Motiveringen är framför allt att det närmast är ett krav att statsministern bor i tjänstebostaden med hänsyn till skyddsbehovet.

Vem bor i Sagerska huset?

Åren 2014-2021 bodde statsminister Stefan Löfven och Ulla Löfven i byggnaden. Sedan 18 december 2021 bebos Sagerska av Magdalena Andersson.

När kliver Löfven av?

Regeringen Löfven I

Regeringen Löfven I Sveriges regering
Tillträde3 oktober 2014
Frånträde21 januari 2019
Ministrar och partier
StatsministerStefan Löfven

Vem leder Sverige?

Regeringen styr Sverige och är drivande i arbetet med att förändra våra lagar, och påverkar på så vis utvecklingen i vårt samhälle. Sveriges regering består av en statsminister och 23 statsråd.

Vem har mest makt i Finland president eller statsminister?

Finlands president, officiellt Republiken Finlands president, är Finlands statschef och högsta offentliga ämbete. Presidenten väljs till sin post via direkta val i två omgångar och kan omväljas en gång; presidentval genomförs vart sjätte år.

Får talmannen rösta?

Talmannen är i rang efter statschefen (konungen) men före statsministern, och kan inte avsättas genom riksdagsbeslut under tiden fram till nästa riksdagsval. Nuvarande talman är Andreas Norlén, som tillträdde efter riksdagsvalet 2018.

Hur många mandatperioder får man sitta i Sverige?

Sverige. I Sverige utgör en politisk mandatperiod oftast fyra år, och mandatperioden löper mellan valen från och med 1 november på valåret. Sveriges riksdags och svenska kommunfullmäktiges mandatperioder styrs av Regeringsformen och är sedan 1994 fyra år.

Vad betyder Stefan på latin?

Stefan är en form av latinets Stephanus, som kan härledas till grekiskans Stéfanos ‘den krönte, den bekransade’. Stefanos var den första martyren.

Hur mycket har en polis i lön?

Polis, inspektör har 37 300 kronor i lön (medellön) enligt 2022 års lönestatistik. Kvinnor tjänar i snitt 37 200 kronor i yrket medan männens medellön ligger på 37 300 kronor. Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige.

Vem har högst lön i Sverige?

Medellönen i Sverige är 37 100 kronor. Medellönen skiljer sig dock mycket åt för olika yrken. Högre chefer inom bank, finans och försäkring har den högsta medellönen. Den lägsta medellönen har Marknadsundersökare och intervjuare.

Vem tjänar mest i regeringen?

Som Publikt tidigare rapporterat om har Lena Erixon på Trafikverket fortsatt den högsta lönen av de myndighetschefer för vilka regeringen sätter lön, 174 600 kronor i månaden.

Kan en statsminister sitta hur länge som helst?

En regering kan sitta kvar så länge den har tillräckligt stöd i riksdagen. Det finns flera anledningar till att en regering kan behöva avgå och en ny regering behöver bildas.

Vem har suttit kortast tid som statsminister?

Felix Hamrin var statsminister i endast 50 dagar 1932 och är därmed den som innehaft ämbetet under kortast tid i Sverige.

Vem var statsminister under andra världskriget?

Andra världskriget hade därmed brutit ut. Sveriges statsminister Per Albin Hansson talade i radio till svenska folket samma kväll: Medborgare, det förfärliga som vi i det sista hoppats att världen skulle förskonas ifrån har inträffat.

Hur mycket tjänar Göran Persson?

En kategori som Göran Persson tillhör med marginal. 2021 sjönk visserligen omsättningen i Baven AB till 3,9 miljoner, men vinsten efter skatt landade på 7,1 miljoner. Dessutom deklarerade Göran Persson för en inkomst av tjänst på 5,8 miljoner enligt Skatteverket.

Hur stor är Göran Perssons gård?

Egendomen är nu på totalt 340 hektar. Men investeringarna på runt 30 miljoner kronor har alltså lönat sig. Värdestegringen är enligt mäklarfirmans beräkningar 10 miljoner kronor.

Vem var statsminister 2007?

Schenströmaffären, 2007 Statsminister Fredrik Reinfeldts statssekreterare Ulrica Schenström påträffades med TV4-reportern Anders Pihlblad en kväll på en restaurang i Stockholm. Fotografer från tidningen Aftonbladet hade erhållit tips om att Schenström uppehöll sig på den nämnda restaurangen.

Var ska statsministern bo?

Men nu kan Kvartal avslöja varför spektakulära Villa Loviseberg i Solna köptes i oktober förra året. Den kan komma att användas av statsministern, då kvarteret Lejonet där både UD och Sagerska huset – där statsministern normalt bor – ska renoveras. Det är också därifrån pengarna kommer – låneramen för renoveringen.

Vem var den första statsministern i Sverige?

Den förste statsministern var Louis de Geer 1876–1880. Han var mannen bakom represen- tationsreformen 1865–1866 när den gamla ståndsriksdagen ersattes av tvåkammarriksdagen. Så länge 1809 års regeringsform gällde var det kungen som utsåg statsministern.

Vilka har rott i harpsundsekan?

Harpsundsekan är en roddbåt i trä på den svenska statsministerns rekreationsbostad Harpsund, som blivit känd genom att prominenta gäster vid officiella besök av tradition tas med på en roddtur av Sveriges statsminister.

Vilka har bott i Sagerska?

Sagerska huset används sedan våren 1995 som den svenske statsministerns officiella bostad och representationslokal. Huset testamenterades av Leo Sager till Katolska kyrkan med rätt för hans hustru Vera att använda det som bostad till sin bortgång.

Är robar på Harpsund?

Gård med anor från 1300-talet. Harpsund har en lång historia. De äldsta noteringarna är från 1380 då riksdrotsen Bo Jonsson Grip bytte till sig 14 penningland vid Harpsund av Joon Skräddare. Den nuvarande gården har sitt ursprung i 1600-talet och dagens flygelbyggnader härrör från denna tid.

Vem bor i Harpsund?

Harpsund är rekreationsbostad för Sveriges statsminister. Den officiella tjänstebostaden för statsministern är Sagerska huset i Stockholm.