Vad innebär det att vara Amish?

Vad innebär det att vara Amish?

Amishfolket är en religiös rörelse i USA, som både ser ut och lever på samma sätt som de gjorde då de kom till Amerika för 300 år sedan. Karakteristiskt för amish är att de anser att den tekniska utvecklingen har gått för långt och därför lever de på ett sätt som många gånger ter sig ålderdomligt.

Hur lever Amishfolket?

Amish lever efter guds anvisningar i bibeln, det gör att medlemmarna lever väldigt enkelt, teknologiska moderniteter som elektricitet, telefoner och bilar är förbjudet. Anhängarnas färdmedel är häst och vagn, som de skickligt manövrerar i trafiken.

Vad talar amish för språk?

Med varandra talar de pennsylvaniatyska, en distinkt tysk dialekt, och under sina religiösa sammankomster (som sker hos varandra, eftersom kyrkobyggnader inte finns) talar de gammaldags tyska, men för att kunna fungera i samhället lär de sig även engelska.

Hur blir man medlem i Amish?

Man valde att ha sina bosättningar utanför det övriga samhället och att vara självförsörjande. Även vid rumspringa visar Amish upp drag av frivillighet. Redan från födsel uppfostras barnen efter Ordnung men året de fyller 16 innan de skall döpas är det inte längre kyrkan som bestämmer över dem.

Vad finns det för sekter i Sverige?

Sammanfattning per trosinriktning

Religion/trosuppfattningDeltagare/medlemmar 2016
1Svenska kyrkan6 008 356
2Frikyrkliga samfund (FSR)321 793
3Islam (ISR)154 189
4Ortodoxa och österländska kristna samfund (OÖKER)147 347

Vad gör en sekt till en sekt?

Människor som går med i sekter (och andra religiösa samfund) har olika ekonomisk, social och kulturell bakgrund. Men de har oftast en sak gemensamt, nämligen att de söker något andligt eller spirituellt som skapar trygghet och gemenskap.