Vad gör Göran Persson idag?Sedan 2022 är Persson seniorrådgivare på pr-byrån Lumo Advice.Göran Persson – Wikipediahttps://sv.wikipedia.org › wiki › Göran_Perssonhttps://sv.wikipedia.org › wiki › Göran_PerssonCachadLiknandeSök efter: Vad gör Göran Persson idag?

Vad gör Göran Persson idag?Sedan 2022 är Persson seniorrådgivare på pr-byrån Lumo Advice.Göran Persson – Wikipediahttps://sv.wikipedia.org › wiki › Göran_Perssonhttps://sv.wikipedia.org › wiki › Göran_PerssonCachadLiknandeSök efter: Vad gör Göran Persson idag?

Sedan 2022 är Persson seniorrådgivare på pr-byrån Lumo Advice.

Hur mycket tjänar Göran Persson?En kategori som Göran Persson tillhör med marginal. 2021 sjönk visserligen omsättningen i Baven AB till 3,9 miljoner, men vinsten efter skatt landade på 7,1 miljoner. Dessutom deklarerade Göran Persson för en inkomst av tjänst på 5,8 miljoner enligt Skatteverket.19 aug. 2022Göran Perssons okända skogsklipp: aktier för 100 miljoner – Aftonbladethttps://www.aftonbladet.se › nyheter › goran-perssons-sko…https://www.aftonbladet.se › nyheter › goran-perssons-sko…Sök efter: Hur mycket tjänar Göran Persson?

En kategori som Göran Persson tillhör med marginal. 2021 sjönk visserligen omsättningen i Baven AB till 3,9 miljoner, men vinsten efter skatt landade på 7,1 miljoner. Dessutom deklarerade Göran Persson för en inkomst av tjänst på 5,8 miljoner enligt Skatteverket.

Vilka styrelseuppdrag har Göran Persson?Göran Persson Sveriges statsminister 1996-2006, ordförande i ministerrådet i EU 2001, Sveriges finansminister 1994-1996, Sveriges skolminister 1989-1991, partiledare Socialdemokraterna 1996-2007, styrelseordförande i Sveaskog AB 2008-2015, styrelseledamot i Ålandsbanken 2015-2019.Styrelse och revisor – LKABhttps://lkab.com › vilka-vi-ar › var-organisation › styrelse…https://lkab.com › vilka-vi-ar › var-organisation › styrelse…Sök efter: Vilka styrelseuppdrag har Göran Persson?

Göran Persson Sveriges statsminister 1996-2006, ordförande i ministerrådet i EU 2001, Sveriges finansminister 1994-1996, Sveriges skolminister 1989-1991, partiledare Socialdemokraterna 1996-2007, styrelseordförande i Sveaskog AB 2008-2015, styrelseledamot i Ålandsbanken 2015-2019.

Var bor Göran Persson?Övre Torp är en gård vid sjön Båven, i Hyltinge socken i Flens kommun i Södermanland. Den köptes 2004 av Sveriges dåvarande statsminister Göran Persson med maka Anitra Steen, för 12,5 miljoner kronor. Paret har låtit bygga en ny mangårdsbyggnad i karolinerstil.Övre Torp – Wikipediahttps://sv.wikipedia.org › wiki › Övre_Torphttps://sv.wikipedia.org › wiki › Övre_TorpSök efter: Var bor Göran Persson?

Övre Torp är en gård vid sjön Båven, i Hyltinge socken i Flens kommun i Södermanland. Den köptes 2004 av Sveriges dåvarande statsminister Göran Persson med maka Anitra Steen, för 12,5 miljoner kronor. Paret har låtit bygga en ny mangårdsbyggnad i karolinerstil.

Vem sa den som är satt i skuld är icke fri?Den som är satt i skuld är icke fri: min berättelse om hur Sverige återfick sunda statsfinanser är en 239-sidig bok från 1997 skriven av Sveriges dåvarande statsminister Göran Persson tillsammans med Peeter-Jaan Kask.Den som är satt i skuld är icke fri – Wikipediahttps://sv.wikipedia.org › wiki › Den_som_är_satt_i_skul…https://sv.wikipedia.org › wiki › Den_som_är_satt_i_skul…Sök efter: Vem sa den som är satt i skuld är icke fri?

Den som är satt i skuld är icke fri: min berättelse om hur Sverige återfick sunda statsfinanser är en 239-sidig bok från 1997 skriven av Sveriges dåvarande statsminister Göran Persson tillsammans med Peeter-Jaan Kask.

Hur stor är Göran Perssons gård?Egendomen är nu på totalt 340 hektar. Men investeringarna på runt 30 miljoner kronor har alltså lönat sig. Värdestegringen är enligt mäklarfirmans beräkningar 10 miljoner kronor.30 nov. 2009Så mycket är Göran Perssons gård värd – Dagens industrihttps://www.di.se › sa-mycket-ar-goran-perssons-gard-vardhttps://www.di.se › sa-mycket-ar-goran-perssons-gard-vardSök efter: Hur stor är Göran Perssons gård?

Egendomen är nu på totalt 340 hektar. Men investeringarna på runt 30 miljoner kronor har alltså lönat sig. Värdestegringen är enligt mäklarfirmans beräkningar 10 miljoner kronor.