Vad gick Vietnamkriget ut på?

Vad gick Vietnamkriget ut på?

Vietnamkriget 1957-1975 var delvis en fortsättning på det franska kolonialkriget i Indokina (Vietnam) 1946-1954. Efter att fransmännen lämnat Vietnam delades landet i Nordvietnam som blev kommunistiskt och Sydvietnam som stöddes av USA.

Hur slutade Vietnamkriget för USA?

Efter tre år insåg Nixon att kriget var förlorat. Han kungjorde att den amerikanska insatsen i Vietnam skulle avslutas och i januari 1973 undertecknades fredsavtalet. Regimen i Sydvietnam lämnades att klara sig själv vilket den inte gjorde. Den 30 april 1975 föll Saigon.

Var Sverige med i Vietnamkriget?

Professorn i militärhistoria Gunnar Åselius presenterar i sin forskning den roll som mindre uppmärksammade aktörer – de svenska diplomaterna – spelade i svensk politik under konflikten. Vietnamkriget bidrog till att forma en hel generations upplevelse av USA och världen på 1960- och 70-talen.

Vad hände med Vietnam efter Vietnamkriget?

Ett befrielsekrig utkämpades under perioden 1946-1954. Kriget slutade med att Vietnam delades upp i två stater – det socialistiska Nordvietnam och det antikommunistiska Sydvietnam. Det sistnämnda stöttades av USA i vad vi kallar Vietnamkriget, men som i Vietnam kallas Det amerikanska kriget.

Vilka länder krigade i Vietnamkriget?

Vietnamkriget var en militär konflikt under kalla kriget i Vietnam, Laos och Kambodja från 1 november 1955 till Saigons fall den 30 april 1975.

Hur många amerikanska soldater dog i Vietnam?

USA skickade de första soldaterna till Vietnam år 1965 och drog efter ett försmädligt nederlag ut de sista år 1973. År 1969, då den amerikanska styrkan var som störst, fanns det en halv miljon soldater i landet. Enligt USA:s försvarsdepartement miste 58 220 amerikaner livet i Vietnamkriget.