Vad är typiskt för meänkieli?

Vad är typiskt för meänkieli?

* Finsk-ugriskt språk besläktat med finskan, de nordfinska dialekterna och kvänskan i Nordnorge. Har låneord från svenskan. * För att markera att det handlade om ett eget språk, började benämningen meän kieli (betyder: vårt språk) användas på 1980-talet.

Vad är skillnaden mellan meänkieli och finska?

Meänkieli skiljer sig från standardfinskan i samma grad som andra finska dialekter, bortsett från vissa lån från svenska. Skillnaden mellan språk och dialekt anses idag mer vara en politisk och språksociologisk fråga än en lingvistisk definition.

Vad är meänkieli på svenska?

Meänkieli är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk. Namnet är en sammansättning av två ord som betyder vårt språk. Innan språket fick sitt officiella namn kallades meänkieli ofta för tornedalsfinska, eftersom språket har ett starkt fäste i Tornedalen.

Vilken folkgrupp talar meänkieli?

meänkieli [mɛʹænkje:li] (finska, ‘vårt språk’), tidigare benämnd tornedalsfinska, ett språk som talas i svenska Tornedalen och Malmfälten. Språket erkändes som officiellt nationellt minoritetsspråk i Sverige genom regeringsbeslut 1 april 2000 med benämningen meänkieli.

Hur säger man hej jag heter på meänkieli?

Några fraser på meänkieli Hei! (Hej!) Mikä sinun nimi oon? (Vad heter du?)

Hur många talar meänkieli 2022?

Det finns olika uppgifter om hur många som idag talar meänkieli. Enligt Svenska Tornedalingars Riksförbund, STR-T, handlar det om uppskattningsvis 70 000 personer som talar eller förstår meänkieli helt eller delvis. Den största koncentrationen av meänkieli-talande finns i Tornedalen och Malmfälten.

Är meänkieli likt svenska?

– De som talar både svenska och finska, speciellt nordfinska dialekter, förstår meänkieli mycket bra. Det beror på att meänkieli är nära nordfinska dialekter och har påverkats av svenskan. De nordfinska dialekterna och meänkieli har också många fler gemensamma språkdrag med samiskan jämfört med ”standardfinskan”.

Vad har meänkieli för ursprung?

Språkets ursprung Meänkieli är ett finskt-ugriskt språk och språkgruppen som meänkieli tillhör kallas östersjöfinska språk. Till östersjöfinska språk hör också exempelvis estniska och karelska. Men meänkielis närmaste släktingar är finska och kvänska, som är ett nationellt minoritetsspråk i Norge.

Hur man lär sig meänkieli?

Nu kan den som vill lära sig ord på meänkieli via en app, som enkelt laddas ner till valfri surfplatta eller smartphone. Du lär dig orden med hjälp av ljud och bilder.

Vad är Meänkielis kultur?

Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Tornedalingar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Meänkieli är ett officiellt nationellt minoritetsspråk.

Hur ser framtiden ut för meänkieli?

Det finns goda chanser att meänkieli överlever. Under de senaste 20 åren har mycket hänt som gett språket en rush. Böcker skrivs på meänkieli, artister plockar upp kulturen, universitetskurser startas och media producerar program med utgångspunkt i språket och kulturen.

När kom tornedalingar till Sverige?

En finsktalande bosättning har funnits i området kring Torne älv redan före medeltiden. När Sverige efter kriget mot Ryssland åren 1808-1809 fick avvara sin östra rikshalva till Ryssland skedde detta genom att en gräns drogs genom Tornedalen så att den västra delen av Tornedalen förblev svenskt område.

Vilken religion har meänkieli?

Den læstadianska väckelserörelsen som växte fram på 1800-talet och som utöver finska har meänkieli som predikospråk har också påverkat den tornedalska kulturen. Den tornedalska mattraditionen bygger mycket på samisk och västfinsk kultur. Man äter gärna torkat renkött, så kallat torrkött. Kött och fisk steks och kokas.

Hur många sverigefinnar finns det i Sverige idag?

Sverigefinnar är den största av Sveriges fem nationella minoriteter och har funnits här i nära tusen år. Det finns i dag cirka 700 000 personer i Sverige med finsk bakgrund.

Vad står Meänkielis flagga för?

Flaggan är gul, vit och blå och dess namn oavsett språk är Meänflaku. Färgerna symboliserar en sommarblå himmel, den gula solen samt de vintervita vidderna. Meänflaku antogs som symbol för tornedalingarna 2013. Upphovsman är Herbert Wirlöf och flaggan hissades för första gången 2006.

Vilka dialekter har meänkieli?

Det finns tre olika dialekter av meänkieli i Sverige: Tornedalsvarieteten i Pajala, Övertorneå och Haparanda. Gällivarevarieteten i Gällivare. Lannankieli i Kiruna, Kurravaara och Jukkasjärvi.

Hur svårt är finska?

För att behärska finska behövs 44 veckors studier. Det bedöms lika svårt som till exempel grekiska, turkiska, ryska och urdu. Så nog finns det lärdomsbastur på andra håll också. Särskilt svåra språk är arabiska, kinesiska, japanska och koreanska.

Vad jobbar tornedalingar med?

Studiecirklar bland annat i meänkieli (konversation), tornedalslitteratur, tennarmbandstillverkning och stickning av Lovikkavantar. Samarbetsprojekt med de andra nationella minoriteterna. Skrivarkurser i meänkieli, danslektioner i finsk tango, kryssningar till Åland …

Vad har tornedalingar för kläder?

Tornedalsdräkt, kippa eller Marimekko. Att känna igen en tornedaling, jude eller sverigefinne på kläderna är kanske inte lika lätt som en same eller en finsk rom.

Vad heter samiska på samiska?

Samiska (lulesamiska, pitesamiska och nordsamiska: sámegiella; kildinsamiska: са̄мь кӣлл, sāmʹ kīll; sydsamiska: saemiengïele; enaresamiska: sämikielâ; skoltsamiska: sääʹmǩiõll; umesamiska: sámiengiälla; tersamiska: са̄мькӣлл, saa´mekiill) är en grupp av flera språkvarieteter som hör till den finsk-ugriska språkgruppen …

Hur många talar jiddisch i Sverige idag?

Man beräknar att det finns 20 000-25 000 judar i Sverige och cirka 3 000 av dem kan prata jiddisch. För en del är det modersmål.

Vilket språk talar samerna?

Det finns flera samiska språk som talas i Sverige, bland annat nordsamiska, lulesamiska, pitesamiska, umesamiska och sydsamiska.

Hur har tornedalingar blivit behandlade i Sverige?

Även tornedalingar och andra meänkielitalande (det vill säga lantalaiset och kväner) utsattes för rasbiologisk forskning eftersom de ansågs tillhöra en lägre stående ras. På 1880-talet inleddes en försvenskningsprocess, som innebar att barnen inte längre fick tala sitt modersmål i skolan utan enbart svenska.

Hur många språk talas det i Sverige?

I Sverige talas och skrivs, förutom svenska, ungefär 200 olika språk. Dessutom har vi fem nationella minoritetsspråk.

Var pratar man romani chib i Sverige?

Situationen för svensk romani är akut. I dag finns under 1000 talare men mellan 25 000-50 000 personer i hela landet som har svensk romani som sitt modersmål. Trots det stora antalet är modersmålsundervisning i svensk romani närmast obefintlig.

När invandrade finnarna?

Den finska befolkningen invandrade från öster och söder under årtusendena före Kristi födelse. Åland koloniserades av svenskar kring år 500 efter Kristus. På fastlandet fick svenskarna fotfäste först på 1100-talet.

Hur pratar man i Gällivare?

Gällivarefinska, eller jellivaaransuomi som språkvarieteten kallas på meänkieli, är en dialekt, eller undervarietet, av meänkieli som talas framför allt av äldre personer i Gällivare kommun.

Vad innebär det att vara ett minoritetsspråk?

Vad är ett minoritetsspråk?? I allmänspråket betyder minoritetsspråk ofta bara ‘språk som talas av minoritetsgrupp i ett land’. Alla språk som talas i ett land, utom huvudspråket/huvudspråken, är alltså minoritetsspråk, även om de talas av miljoner människor i andra länder.

Kan Charlotte Kalla meänkieli?

De finska sportjournalisterna vill gärna intervjua Charlotte Kalla på finska och blir besvikna när det inte går. Charlotte Kalla är uppvuxen i Tornedalen men kan inte varken meänkieli eller finska. – Mamma och pappa valde att inte prata meänkieli med barnen.

Är jag tornedaling?

Ett intressant svar var en av Erling Wandes definitioner: att en tornedaling är en person som bor eller härstammar från områden kring Torne älv och är finsktalande och som kulturellt räknar sig som tornedaling.

Vad brukar tornedalingar äta?

– I Tornedalen vill vi inte krångla till det utan äter råvarorna som de är som till exempel en hel sik som antingen är ugnsbakad, gravad eller rökt. En vanlig festmåltid är en krämig laxsoppa, kornmjölsbrödet rieska och sima, mjöd gjord på citron och socker.

Vilka lånord har vi i svenskan från samiskan?

Trots att samiskans ställe i språkkontakten med svenskan var oförmånligt och svagt, finns det samiska lånord i svenskan som är bevis på språkkontakten. Dock finns det bara några sådana ord, t. ex.: pulka, jokk, vaja och härk (ISOF 2021a).

Vilka ord har vi lånat från jiddisch?

Språket finns i flera dialekter och skrivs med det hebreiska alfabetet. Jiddisch har en ungefär tusenårig historia….Ordförråd

  • mame (‘mamma’)
  • kats (‘katt’)
  • hoyz (‘hus’)
  • shtot (‘stad’)
  • hoykh (‘hög’)

Vart i världen talas jiddisch?

I dag talas jiddisch av fyra miljoner människor och i städer som New York, Jerusalem, Antwerpen och Montreal är jiddisch ett vardagsspråk. I Sverige började jiddisch att användas på 1600-talet men först i slutet av 1700-talet uppstod en mer kontinuerlig användning.

Hur behandlas tornedalingar idag?

Men Sverige arbetar idag för att de nationella minoriteterna inte ska bli diskriminerade och för att dessa kulturarv ska leva vidare i vårt land. Sverige har erkänt judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter.

Vad har tornedalingar för rättigheter?

Du kan begära att få förskola, viss annan pedagogisk verksamhet och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska, meänkieli eller samiska. Bor du i någon av kommunerna Arjeplog, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kiruna, Pajala eller Övertorneå har du rätt att använda minoritetsspråket i kontakter med domstol.

Varför firas Tornedalingarnas dag?

Tornedalingarnas dag firades från Göteborg i söder till Kiruna i norr Minoritet.se följde med stort intresse de digitala sändningarna runt om i landet. Den 15 juli är Tornedalingarnas dag – eller, meän flakupäivä, meänkieli för vår flaggdag, och inträffar när midnattssolen lyser över Tornedalen.

Var bor det mest finnar i Sverige?

Majoriteten av sverigefinnarna är dock bosatta i det mellansvenska industribältet mellan Stockholm och Göteborg över Mälardalen samt på mindre industriorter i Dalarna, Västmanland, Norrbotten och Lappland.

Vilket språk är mest likt finska?

Man beräknar att 200 000- 250 000 sverigefinnar kan finska. Finska är ett finsk-ugriskt språk och tillhör alltså samma stam som till exempel samiska men de närmast besläktade språken är karelskan och estniskan.

Kan alla finnar svenska?

Finland har två officiella språk, finska och svenska. Finska är modersmålet för cirka 87 procent av finländarna. Svenska är modersmålet för cirka 5 procent av finländarna.

Hur ser meänkieli ut idag?

Meänkieli, eller tornedalsfinskan, är ett av Sveriges minoritetsspråk. Det finns ett flertal dialektala varieteter av meänkieli och språket är under ständig utveckling. Meänkieli är ett av de minoritetsspråk som under lång tid i Sverige hade låg status och därmed nästan höll på att försvinna.

Var talar man finska?

Finska talas huvudsakligen i Finland och är modersmål för ca 4,9 miljoner finländare (ca. 90%). Finland har två nationalspråk, finska och svenska (som är modersmål för ca 5,3%, ca 300 000 finländare,).

Vad är det för land 🏴?

Här hittar ni en lista över alla länder vi har inlagda i vår databas tillsammans med flaggan för respektive land, listan är sorterad enligt ländernas namn….Lista över länders flaggor.

LandFlagga
England🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Eritrea🇪🇷
Estland🇪🇪
Etiopien🇪🇹

Hur ska en svensk vimpel se ut?

Vimpeln består av ett långsträckt band av flaggduk. Svensk vimpel består av ett blått och ett gult fält som smalnar mot spetsen. På allmänna flaggdagar bör vimpeln undvikas, då hissas den svenska flaggan. Till försäljning förekommer även en vimpel med ett gult kors, men denna ska inte användas.

Vad heter finska flaggan?

Flaggan finns i två varianter, nationalflagga och statsflagga. Nationalflaggan är den flagga som används civilt, den enkla vit-blå korsflaggan. Statsflaggan används av i lag eller annat stadgande namngivna statliga myndigheter och har Finlands vapen i kvadratisk form i korsmitten.

Hur säger man hej jag heter på meänkieli?

Några fraser på meänkieli Hei! (Hej!) Mikä sinun nimi oon? (Vad heter du?)

Är meänkieli döende?

I Finland används både “meänkieli” och “torniojokilaakson suomi” (tornedalsfinska). Meänkieli anses vara ett döende språk.

Vad är typiskt för språket meänkieli?

Meänkieli är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk. Namnet är en sammansättning av två ord som betyder vårt språk. Innan språket fick sitt officiella namn kallades meänkieli ofta för tornedalsfinska, eftersom språket har ett starkt fäste i Tornedalen.

Vilken kultur har meänkieli?

För många är meänkieli en viktig del av identitetskapandet i den tornedalska kulturen. – Man brukar säga att när ett språk dör så dör ett folk. Vad finns till exempel kvar av den finska kulturen i Värmland förutom ortsnamn.

Vad kallas de som talar meänkieli?

Namnet är en sammansättning av två ord som betyder vårt språk. Innan språket fick sitt officiella namn kallades meänkieli ofta för tornedalsfinska, eftersom språket har ett starkt fäste i Tornedalen. Men meänkieli talas också i många andra områden i Sverige och numera benämns språket enbart meänkieli.

Vad har tornedalingar för kläder?

Tornedalsdräkt, kippa eller Marimekko. Att känna igen en tornedaling, jude eller sverigefinne på kläderna är kanske inte lika lätt som en same eller en finsk rom.

Hur man lär sig meänkieli?

Nu kan den som vill lära sig ord på meänkieli via en app, som enkelt laddas ner till valfri surfplatta eller smartphone. Du lär dig orden med hjälp av ljud och bilder.