Vad är Spånga?

Vad är Spånga?

Namnet Spånga kommer från den gamla kyrkbyn och finns i skrift år 1300, apud Ecclesiam spangar. Namnet innehåller pluralis av ordet spång. Centrala Spånga med Spånga station och intilliggande centrum ligger i stadsdelen Solhem, medan Spånga kyrka ligger i stadsdelen Tensta.

Är Spånga Stockholms kommun?

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning – Stockholms stad.

Vilken ort tillhör Spånga?

Spånga är en postort som innehåller adresser i flera olika kommuner – Järfälla kommun, Stockholm kommun. Inom postorten Spånga finns det 42 postnummer. 6 av postnumren i Spånga innehåller boxadresser.

Är Spånga tryggt?

Stadsdelen och polisen håller i kväll möte om den aktuella situationen och hur de arbetar för att öka tryggheten. Inbrott, rån, nedskräpning och narkomaner kring stationen. Många som bor i Spånga vittnar om en stadsdel som inte längre känns lika trygg att vistas i. LÄS MER: Över 300 inbrott i Spånga-Tensta förra året.

Är Spånga ett bra område?

För runt tjugo år sedan sammanfogades Spånga och Tensta till en politisk enhet under stadsdelsnämndsreformen. Men den stadsdel som då bildades, upplever många i dag som ett tudelat område. Boende går så långt som att tala om ”en osynlig mur” mellan gamla Spånga och Tensta. – Det är definitivt inte bra.

Vilket parti styr i Spånga?

Vänsterpartiet tar över ansvaret för Norrmalm (där City och Vasastan ingår), samt Farsta och Skärholmen, medan Miljöpartiet kommer att ansvara för Östermalm, Hägersten/Liljeholmen, Skarpnäck, Bromma, och Spånga-Tensta.

Vem bor i Spånga?

Spånga-Tensta är ett stadsdelsområde i Västerort inom Stockholms kommun och hade 39 185 invånare den 31 december 2021.

När byggdes Spånga?

Arbetarrörelsen behövde lokaler både för utbildning, facklig verksamhet och inte minst för fritidsaktiviteter. Därför byggdes redan 1912 ett Folkets hus i trä på nuvarande parkeringsplats. (Gamla Folkan) invigningstalet hölls av Hjalmar Branting, SAP:s partiledare.

Hur stor är Tensta?

Stadsdelen gränsar till Akalla, Husby, Rinkeby, Bromsten, Solhem och Lunda samt till kommundelen Barkarby i Järfälla kommun. Den västra delen av Tensta heter Hjulsta….

Tensta
StadsdelsområdeSpånga-Tensta stadsdelsområde
Bildad1967
Antal invånare18 575 (2021)
Portal:Stockholm

Hur många människor bor i Rinkeby?

Folkmängden uppgår till 16 154 år 2017 och andelen invånare som är utrikes födda är cirka 61,1 procent respektive cirka 91,3 procent med utländsk bakgrund.

Vad ingår i Järvaområdet?

Rinkeby, Tensta, Hjulsta, Akalla och Husby är stadsdelar inom Järvaområdet i Stockholm och tillhör stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.

Hur är det att bo i Bromsten?

Bromstens industriområde ligger i stadsdelen Bromsten i nordvästra delen av Stockholm. Här planeras för fler bostäder, service och arbetstillfällen. Med närhet till Spånga centrum, kommunikationer och grönområden omvandlas Bromstens industriområde till Bromstensstaden.

Var är det tryggt att bo i Stockholm?

Resultat redovisat per stadsdelsområde

 • Bromma. Trygghet i Bromma 2020 (pptx, 6,8 MB, nytt fönster)
 • Enskede-Årsta-Vantör. Trygghet i Enskede-Årsta-Vantör 2020 (pptx, 6,7 MB, nytt fönster)
 • Farsta. Trygghet i Farsta 2020 (pptx, 5,9 MB, nytt fönster)
 • Hägersten-Älvsjö …
 • Hässelby-Vällingby. …
 • Kungsholmen. …
 • Norrmalm. …
 • Rinkeby-Kista.

Kan man bo i Rinkeby?

Rinkeby brottas med trångboddhet, dåliga skolor och arbetslöshet. Ändå väljer många invandrare att bo i Rinkeby när de kommer till Sverige. Nu startar en grupp Rinkebybor en kampanj för att de nyanlända ska söka sig till mindre städer med lediga bostäder och bättre skolor.

Hur är det att bo i Vinsta?

I stadens översiktsplan pekas Vinsta verksamhetsområde ut som ett område med “mycket stor potential” att utvecklas till en blandad stadsdel med verksamheter, bostäder och service. Sörgårdsvägen bedöms kunna kompletteras till en stadsgata och delar av Bergslagsvägen bedöms kunna bli ett urbant stråk.

Får man betalt i kommunfullmäktige?

Kommunalråd, oppositionsråd och ordföranden Månadsarvodet till kommunalråd, oppositionsråd, nämndordförande och övriga som får fasta arvoden beräknas som en andel, i procent, av aktuellt riksdagsmannaarvode (69 900 kronor år 2021).

Vem styr i Rinkeby?

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansvarar för Rinkeby-Kista stadsdelsområde. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och fattar beslut om de verksamheter som nämnden ansvarar för.

Vilket parti är störst i Stockholm?

Stockholm är en stark kommun för Moderaterna som var största parti valen 2006, 2010 och 2014 med ett betydligt högre stöd i Stockholm än i riket som helhet. Även Folkpartiet och Miljöpartiet är starka i Stockholm. Socialdemokraterna är svagare i Stockholm än i riket.

Vad gör en stadsdelsförvaltning?

Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för ett antal verksamheter utifrån ett geografiskt område. Stockholms stad är indelat i 13 stadsdelsförvaltningar. Det geografiska området kallas stadsdelsområde och är indelat i flera stadsdelar. fritids- och kulturverksamhet.

Vilken kommun tillhör Bromsten?

Bromsten är en stadsdel i Västerort inom Stockholms kommun tillhörande stadsdelsområdet Spånga-Tensta. Genom Bromsten rinner Bällstaån. Fristad, byggnad från 1902 i Bromsten.

I vilken kommun ligger Sollentuna?

Sollentuna kommun uttal (info) är en kommun i Stockholms län med Sollentuna centrum i kommundelen Tureberg som centralort, och med tätbebyggelse som år 1995 uppgick i tätorten Stockholm (utom dåvarande tätorten Sjöberg och ett mindre tätbebyggt område öster om Rösjön som var en del av före detta tätorten Täby) men som …

När byggdes Tensta?

Svenska Bostäder började bygga sina bostäder i Tensta 1967, och de första hyresgästerna flyttade in året därpå. Samma år började Svenska Bostäder också bygga Tensta Centrum, som stod klart lagom till julhandeln 1969.

Är det farligt att vara i Tensta?

Vad är farligast mellan Rinkeby, Tensta och Husby? – Quora. Bor i Sverige Författaren har 662svar och 532 tn visningar av svar. Uppdaterad 9 mån. Områdena är tämligen likvärdigt ofarliga—98% av dem som bor där är vanligt hederligt & hyggligt folk.

Hur uttalar man Tensta?

Även Haninge och Tensta ska, enligt vad Mikael Parkvall fått berättat för sig, varit i hetluften uttalsmässigt och det ska då ha låtit som Hanninge och Tennsta.

Är Tensta orten?

Tensta är en förort i Västerort, belägen mellan Rinkeby och Hjulsta på den blåa tunnelbanelinjen. Orten ligger vid naturområdet Järvafältet, som har flera motionsspår och promenadstråk.

Är Rinkeby tryggt?

Den senaste genomfördes 2020 och visar en förbättring av den upplevda tryggheten i stadsdelsområdet jämfört med mätningen 2017. Men invånarna är generellt mer otrygga och känner större oro för att utsättas för brott än genomsnittet i Stockholm.

Vilka är de största invandrargrupperna i Sverige?

Den största invandrargruppen har under stora delar av 2000-talet varit återinvandrade personer födda i Sverige. Under perioden 2014–2018 var Syrien det vanligaste födelselandet bland invandrarna.

Hur många somalier bor i Sverige 2022?

Till personer i Sverige födda i Somalia räknas personer som är folkbokförda i Sverige och som har sitt ursprung i Somalia. Enligt Statistiska centralbyrån fanns det 2021 i Sverige sammanlagt cirka 70 000 personer födda i Somalia; 17 201 i Västra Götalands län, 12 945 i Stockholms län och 3 991 i Skåne län.

Hur många nationaliteter finns i Rinkeby?

Lokalpolisområde Rinkeby Har cirka 100 000 invånare. Här bor människor med cirka 180 olika nationaliteter.

Hur många bor i Rinkeby-Kista?

Demografi, boendeformer, arbetsplatser m.m. Rinkeby-Kista är det nordligaste av Stockholms stadsdelsområden och har ca 49 000 invånare. Området består av stadsdelarna Akalla (ca 8 700 invånare), Husby (ca 12 000 invånare), Kista (ca 12 700 invånare) och Rinkeby (ca 16 000 invånare).

Är Rinkeby Västerort?

Västerort är den del av Stockholms kommun som ligger väster och nordväst om innerstaden. Här ingår Bromma, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista samt Spånga-Tensta stadsdelsområde. Det bor drygt 213 000 invånare i västerort, vilket motsvarar ungefär en fjärdedel av Stockholms totala befolkning.

Vem äger Järvafältet?

Platsen är troligen Hägerstalunds ägor, i dagens Rinkeby-Kista. I samband med den stora utbyggnaden på Järvafältet på 1970-talet gjorde arkeologer stora undersökningar av Järvafältet.

Hur många medlemmar finns det i Shottaz?

Dödspatrullen har ingen formell ledare, men fyra medlemmar som anses ha startat gänget har mer att säga till om. En av ledarna är Mohamed Abdigahni Ali, mer känd under namnet Makkan eller Makelele.

Vad heter förorterna i Stockholm?

Stadsdelar och stadsdelsområden

 • Bromma stadsdelsområde.
 • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde.
 • Farsta stadsdelsområde.
 • Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde.
 • Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.
 • Kungsholmens stadsdelsområde.
 • Norrmalms stadsdelsområde.
 • Rinkeby-Kista stadsdelsområde.

Hur farligt är Sverige att bo i?

Sverige ligger näst högst på listan över farliga länder för kvinnliga besökare, före Honduras, El Salvador och Jamaica. Bara Sydafrika är farligare. Detta skriver Forbes i en artikel som baseras på en rapport från 2021 och som nu har fått stor spridning på sociala medier – även bland ett flertal svenska politiker.

Är det tryggt att bo i Sverige?

Alla svenska städer är trygga. Däremot finns det, precis som i alla städer, mindre trevliga områden. Men Sverige är ett av världens tryggaste länder så du bör nog vara trygg var du än bor. Alla Svenska stader ar trygga att bo i.

Hur är det att bo i Hässelby?

Hälften av invånarna i stadsdelsområdet tycker sammantaget att stadsdelen är trygg att bo i, vilket går att jämföra med att nära 80 procent av alla stadens invånare känner sig trygga. Över hälften av Hässelby- och Vällingbyborna känner sig enligt medborgarundersökningen trygg i parkområden.

Vilka områden ska man undvika i Stockholm?

Utsatta områden:

 • Skogås, Huddinge.
 • Vårby, Huddinge.
 • Älvsjö/Solberga, Stockholm.
 • Brandbergen, Haninge.
 • Bredäng, Stockholm.
 • Edsberg, Sollentuna.
 • Finnsta, Upplands Bro.
 • Hagsätra/Rågsved, Stockholm.

Vilken del av Stockholm är säkrast?

125 experter: Bästa framtidsläget

Plac.OmrådeBetyg
1 (2)Västra City8,1
2 (7)Globen Slakthusområdet/Söderstaden7,2
3 (1)Mellersta CBD7,0
4 (3)Hagastaden6,9

Var är det dyrast att bo i Stockholm?

Villavägen i Danderyd utanför Stockholm är den gata i Sverige som har högst genomsnittspris på bostäder, hela 18 830 000 kr. På andra plats kommer Majvägen i Bromma, 18 111 667 kr, följt av Drakskeppsvägen i Täby, 17 335 714 kr och Constantiavägen på Lidingö, 16 956 250 kr.

Är Kista tryggt?

Under de senaste åren har stora investeringar i tryggheten gjorts i området. Under åren 2019–2021 har drygt 10 miljoner kronor investerats i ökad trygghet i Rinkeby-Kista. Bland annat har investeringar gjorts för att förbättra belysning och framkomlighet samt rusta upp utemiljöer i stadsdelen.

Hur säkert är Tensta?

Sannolikheten för att springa på en påtänd narkoman är alltså betydligt större på Norrmalm och Södermalm än den är i Rinkeby och Tensta. Någon kanske tycker att det här är konstigt eftersom inte minst olika polischefer framställer invandrartäta områden som Rinkeby och Tensta som farliga områden.

Hur är det att bo i förorten?

Förorten ligger lagom nära, men inte alltför nära centrum. Att bo i en förort är bekymmerslöst, naturnära och förmånligt i lagom blandning.

Hur är det att bo i Råcksta?

Ett område där medelåldern är 44 år och en fjärdedel av alla invånare är barn under 19 år. Medelåldern på Råckstaborna ligger några procent under snittet för staden. Och de flesta som flyttar till Råcksta är födda på sent 70-tal, tidigt och sent 80-tal. I Råcksta frodas alltså den yngre delen av befolkningen.

Hur är det att bo i Grimsta?

finns många garage i grimsta så vill man kan man offra 600kr i månaden på ett sådant så får du nog ha bilen ifred :P. Fick min bil stulen i Grimsta när jag bodde där. 🙁 Grimsta är lite pundigt välj istället Vinsta,Källvesta eller nälsta. Bor själv i vinsta och kan därför säga att det är ett väldigt lugnt område.

Hur är det att bo i Kälvesta?

Områdena går in i varandra, men kommungränsen märks. Särskilt när det kommer till snöröjning och nybyggnation. Det tycker flera av de som bor i gränslandet mellan Skälby, Hässelby och Kälvesta. Skälbybor rasar över planerade bostäder som balanserar precis på kommungränsen till Stockholm.

Hur mycket har statsministern i lön?

För statsministern är arvodet 184 000 kronor per månad och för övriga statsråd 145 000 kronor per månad. Ett statsråd, som också är riksdagsledamot, får inte arvode för riksdagsuppdraget under statsrådsperioden. Ett statsråd som avgår från sitt uppdrag kan ansöka om avgångsersättning.

Är arvode skattefritt?

Arbetsgivaravgift – Om arvodet är högst 999 kronor per person och år behöver föreningen inte betala in arbetsgivaravgift. Är arvodet 1000 eller högre utgår arbetsgivaravgift på hela beloppet om mottagaren är född 1938 (gäller 2017) eller senare. Det innebär också att beloppet är pensionsgrundande.

Hur mycket tjänar en förtroendevald?

Förtroendevald, intagningsnämnd har 31 600 kronor i lön (medellön) enligt 2022 års lönestatistik. Kvinnor tjänar i snitt 30 600 kronor i yrket medan männens medellön ligger på 38 200 kronor. Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige.

När byggdes Spånga?

Arbetarrörelsen behövde lokaler både för utbildning, facklig verksamhet och inte minst för fritidsaktiviteter. Därför byggdes redan 1912 ett Folkets hus i trä på nuvarande parkeringsplats. (Gamla Folkan) invigningstalet hölls av Hjalmar Branting, SAP:s partiledare.

Vad ligger Rinkeby?

Rinkeby är en stadsdel i Västerort inom Stockholms kommun. Rinkeby gränsar till Kista, Tensta och Bromsten samt till Sundbybergs kommun. Stadsdelen ingår i stadsdelsområdet Rinkeby-Kista sedan 2007.