Vad är Che Guevara känd för?

Vad är Che Guevara känd för?

Che Guevara var den kubanske ministern som blev gerillaledare i Bolivia. Che Guevara mördades i Bolivias djungel den 10 oktober 1967. Fortfarande är Che en idol för många ungdomar runt om i världen.

Har Guevara?

Che Guevara föddes i Argentina 1928. Han var en av Fidel Castros närmaste män i den motståndsrörelse som 1959 störtade Batistaregimen på Kuba. Efter några år som minister på Cuba gav han sig ut som gerillakämpe för att föra revolutionen vidare till andra latinamerikanska länder.

Vad betyder ordet Che?

Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet bildar tillsammans Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, CHE. CHE:s verksamhetsområde är sjukvårdens, den förebyggande hälsovårdens och den biomedicinska forskningens etiska frågor.