Hur gammal är Margot Wallström?

Var bor Margot Wallström?

Margot Elisabeth Wallström. Född: 28 september 1954 i Kåge i Västerbotten. Familj: Maken Håkan, 63, och sönerna Viktor, 27, och Erik, 19. Bor: Hammarö utanför Karlstad.

Vem var utrikesminister 2006?

Följande utrikesministrar har även varit statsminister: Gustaf Åkerhielm (utrikesminister 1889), Arvid Lindman (1917), Hjalmar Branting (1921–1923), Ernst Trygger (1928–1930), Rickard Sandler (1932–juni 1936 och september 1936–1939) samt Ola Ullsten (1979–1982) och Carl Bildt (2006-2014).

Vad heter vår utrikesminister?

Tobias Billström är ny utrikesminister på Utrikesdepartementet.

Vilken riktning tog Sveriges utrikespolitik under tiden Margot Wallström var utrikesminister?

Som nytillträdd utrikesminister hösten 2014 lanserade Margot Wallström en feministisk utrikespolitik.

Vem var utrikesminister 2010?

De tunga namnen i Reinfeldts gamla regering, finansminister Anders Borg (M), utrikesminister Carl Bildt (M) och justitieminister Beatrice Ask (M) blir alla kvar i den nya.

Vem satt i regeringen 2005?

Sammanlagt satt regeringen i 3 825 dagar och leddes av Göran Persson. Förutom statsministern själv var det endast Ulrica Messing, Leif Pagrotsky och Thomas Östros som fanns med i regeringen Persson hela tiden mellan 1996 och 2006.

Vem blev statsminister efter Palme?

Gösta Ingvar Carlsson (tidigare stavat Karlsson), född 9 november 1934 i Borås församling, Älvsborgs län, är en svensk politiker som var socialdemokratisk partiordförande 1986–1996 samt Sveriges statsminister 1986–1991 och 1994–1996.

Vem är chef på Utrikesdepartementet?

I dag lämnade statsminister Ulf Kristersson regeringsförklaringen till riksdagen och anmälde vilka statsråd som ingår i regeringen. Tobias Billström är ny utrikesminister och departementschef vid Utrikesdepartementet. Johan Forssell är bistånds- och utrikeshandelsminister.

Vem är chef för utrikesdepartementet?

Tobias Billström är utrikesminister och chef för Utrikesdepartementet. Kabinettssekreterare vid Utrikesdepartementet är Jan Knutsson. Johan Forssell är bistånds- och utrikeshandelsminister.

Hur många ministrar har vi i Sverige?

Regeringen styr Sverige och är drivande i arbetet med att förändra våra lagar, och påverkar på så vis utvecklingen i vårt samhälle. Sveriges regering består av en statsminister och 23 statsråd.

Har EU en gemensam utrikespolitik?

EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik ska lösa konflikter och främja internationell förståelse och bygger på diplomati och respekten för internationella regler. Handel, humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete är viktiga delar av EU:s internationella arbete.

Vilka styr över Sveriges utrikespolitik?

Utrikespolitiken sorterar under Utrikesnämnden, utrikesutskottet i Sveriges riksdag och Utrikesdepartementet. Utrikespolitikens omfattning och mål fastslås i den så kallade utrikesdeklarationen som utrikesministern lägger fram i februari månad varje år. Utrikesdeklarationen debatteras sedan i riksdagen.

Vem är ansvarig för EU s utrikespolitik?

Den som har ansvar för samordningen är EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Josep Borrell. Posten kallas också utrikesrepresentanten eller EU:s utrikesminister. Utrikesrepresentanten är ordförande i ministerrådets råd för utrikes frågor, som samlar EU-ländernas utrikesministrar.

Hur länge kan man vara statsminister i Sverige?

En regering kan sitta kvar så länge den har tillräckligt stöd i riksdagen. Det finns flera anledningar till att en regering kan behöva avgå och en ny regering behöver bildas.

Vem var statsminister 1972?

Olof Palme var Sveriges statsminister 1969-1976 och 1982-1986. Innan dess var han konsultativt statsråd 1963–65, kommunikationsminister 1965–67, ecklesiastikminister från september till december 1967 samt, i och med att Ecklesiastikdepartementet bytte namn till Utbildningsdepartementet, utbildningsminister 1968–69.

Hur mycket tjänar Göran Persson?

En kategori som Göran Persson tillhör med marginal. 2021 sjönk visserligen omsättningen i Baven AB till 3,9 miljoner, men vinsten efter skatt landade på 7,1 miljoner. Dessutom deklarerade Göran Persson för en inkomst av tjänst på 5,8 miljoner enligt Skatteverket.

Vilket parti blir störst 2022?

Socialdemokraterna blev det största partiet med 30,33 procent av rösterna och erhöll 107 mandat. Sverigedemokraterna fick 20,54 procent av rösterna tillika 73 mandat och gick därmed om Moderaterna till att bli Sveriges näst största riksdagsparti, en position som Moderaterna innehaft sedan riksdagsvalet 1979.

Vilket parti styrde Sverige 1999?

Valresultat

PartiPartiledareMandatfördelning
KristdemokraternaAlf Svensson42
CenterpartietLennart Daléus18
Folkpartiet liberalernaLars Leijonborg17

Vem tar över om statsministern dör?

Funktion. Posten som ställföreträdare innebär inte att statsministerns ställföreträdare blir statsminister om sittande statsminister avlider eller med omedelbar verkan avgår. Däremot fungerar ställföreträdaren som tillförordnad regeringschef fram tills att en ny ordinarie statsminister har valts.

Vad gjorde Palme för Sverige?

Ett av hans första viktigare uppdrag var som ordförande för Studiesociala utredningen 1959–1963 samt Studiehjälpsutredningen 1962–1963. Palme satt i Energirådet 1973–1976 och 1982 samt i Barn- och ungdomsdelegationen 1982–1986.

Vem var Sveriges statsminister 1995?

Ingvar Carlsson tillhörde svensk politiks innersta kretsar under fyrtio år, som nära medarbetare åt Tage Erlander och Olof Palme och som statsminister 1986–1991 och 1994–1996.

Vad tjänar man på Regeringskansliet?

Aftonbladet har kartlagt vad tjänstemännen på regeringskansliet har för löner. Medellönen för samtliga 152 tjänstemän, det vill säga assistenter, planeringschefer, politiskt sakkunniga, presschefer, pressekreterare och stabschefer ligger på 43 402 kronor i månaden.

Vad krävs för att bli diplomat?

Ansökningskrav. För att söka till diplomatprogrammet krävs att du har en avslutad akademisk examen samt B-körkort (som inte är begränsat). Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska och goda kunskaper i minst ytterligare ett språk – arabiska, franska, mandarin, ryska, spanska eller tyska.

Vilka länder avråder UD från att resa till?

Länder som UD avråder från resa till

 • Afghanistan – avrådan.
 • Algeriet – avrådan.
 • Armenien – avrådan.
 • Azerbajdzjan – avrådan.
 • Belarus – avrådan.
 • Burkina Faso – avrådan.
 • Burundi – avrådan.
 • Centralafrikanska republiken – avrådan.

Är utrikesdepartementet en myndighet?

Utrikesdepartementet (UD) är ett departement inom Regeringskansliet med adress Arvfurstens palats vid Gustav Adolfs torg i Stockholm. Utrikesdepartementet ansvarar tillsammans med Utrikesrepresentationen för hanteringen av Sveriges förbindelser med andra länder.

Hur kontaktar man UD?

Om du befinner dig i Sverige når du UD:s konsulära enhet under kontorstid genom Regeringskansliets växel: 08-405 10 00.

Vad krävs för att bli minister i Sverige?

Statsråden ska vara svenska medborgare och för att regeringen ska vara beslutsför krävs minst fem statsråd, inklusive statsministern själv. Statsråden behöver inte vara politiker, men oftast är de politiker sedan många år.

Vad är skillnaden mellan statsråd och minister?

Den formella benämningen på alla i regeringen är statsråd, men titeln är minister. Statsministern bestämmer vilka frågor som statsråden ska ansvara för, eller vilken “portfölj” de ska ha.

Vilket parti styr Sverige?

Regeringen styr Sverige. Den genomför riksdagens beslut, lämnar förslag på nya lagar och på ändringar i de lagar som redan finns. Ministrarna i regeringen besöker regelbundet riksdagen.

Får Sverige hjälp av EU vid krig?

Polen och Sverige planerar också att skicka vaccin så att Iran totalt får 6,2 miljoner vaccindoser. EU hjälpte Rumänien med 200 syrgaskoncentratorer från rescEU-lagret i Nederländerna, 50 syrgaskoncentratorer från Polen och 5 200 flaskor med monoklonala antikroppar från Italien.

Vad händer om ett EU-land blir attackerat?

I den ena, artikel 42.7 i EU-fördraget, står att “Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel” Här ska man dock ta hänsyn till FN-regler och huruvida länderna är …

Vad händer om ett EU-land attackeras?

Sedan 2009 finns två klausuler i EU:s fördrag som kräver solidaritet i kris mellan EU-länder. Artikel 42, punkt 7 säger att ett EU-land som angripits kan begära stöd och assistans från övriga EU-länder ”utan att påverka den särskilda karaktären hos vissa länders säkerhets- och försvarspolitik”.

Vilka är de fyra politiska nivåerna i Sverige?

Den svenska förvaltningsmodellen

 • Nationell nivå Riksdagen har makt att stifta lagar. Riksdagen representerar folket på nationell nivå. …
 • Regional nivå Sverige är indelat i 21 län. …
 • Lokal nivå Sverige har 290 kommuner. …
 • EU-nivå Sverige ska följa EU:s regler och är med och skapar nya regler.

Vad är Sveriges roll i EU?

Sveriges medlemskap i Europeiska unionen innebär att riksdagen inte är ensam om att fatta beslut om lagar som ska gälla i Sverige. Det gör också EU-länderna tillsammans genom EU:s lagstiftande institutioner. Sverige och de andra medlemsländerna har överlåtit en del av rätten att besluta om lagar till EU.

Har vi minoritetsregering i Sverige?

Sverige har haft minoritetsregeringar ända sedan enkammarriksdagens införande 1971, förutom de borgerliga trepartiregeringarna under Thorbjörn Fälldin 1976–1978 och 1979–1981 samt den borgerliga fyrpartiregeringen under Fredrik Reinfeldt 2006–2010.

Vad finns det för nackdelar med EU?

Nackdelar med EU En nackdel många finner med EU är att det inte räcker med att anpassa sig efter landets regler, utan som EU-land måste man även rätta sig efter EU:s regler. Det innebär alltså att istället för att vara skilda länder så har man gemensamma lagar och regler, vilket många inte gillar.

När Sverige gick med i EU?

Om EU-medlemskapet I dag har unionen 27 medlemsländer. Sverige gick med 1995 efter en folkomröstning. 19 av EU-länderna har infört euro som valuta. Storbritannien lämnade EU-samarbetet sista januari 2020.

Vilka länder har mest makt i EU?

De flesta har en bild av att Tyskland, Frankrike, Belgien och Storbritannien har störst inflytande och därmed störst makt. När det gäller Tyskland är det en korrekt gissning, och till viss del även Storbritannien, eftersom landet ligger i topp år efter år på denna lista.

Vilken statsminister satt längst?

Med 23 år på posten som svensk statsminister är Tage Erlander den regeringschef bland alla världens parlamentariska demokratier, som i oavbruten följd suttit längst på sin post. Erlander var ledamot av Sveriges riksdag 1932–1973 i andra kammaren.

Vem har suttit längst som statsminister i Sverige?

Erlander verkade utan avbrott i 23 år som statsminister, en rekordlång tid. Först 1969 lämnade han över till Olof Palme. Till de viktigaste besluten som fattades under hans tid som landets ledare hör atp-reformen och den nya författningen. 1950- och 1960-talen blev rekordår för Sverige.

Vad kallas tiden mellan två val?

En mandatperiod, mandattid eller valperiod, är den tidsperiod för vilken ett mandat är giltigt. Ofta avser detta den tidsperiod under vilken en politisk församling eller befattningshavare upprätthåller ämbete eller uppdrag.

Finns alliansen kvar?

Alliansen förklarades på riksnivå upplöst av bland andra Ebba Bush (KD) och Ulf Kristersson (M) efter att Centern och Liberalerna ingick januariavtalet med S och MP den 13 januari 2019.

Vad gjorde Fredrik Reinfeldt för Sverige?

Som partiledare lanserade Reinfeldt programmet De nya Moderaterna 2005 och var en av de drivande i formandet av det borgerliga samarbetet Allians för Sverige 2004. Näst efter E.G. Boström under 1890-talet är Reinfeldt den icke-socialdemokratiske statsminister som haft den längsta oavbrutna ämbetstiden i Sverige.

När sa Reinfeldt Öppna era hjärtan?

Öppna era hjärtan var ett sommartal, som hölls den 16 augusti 2014 vid Norrmalmstorg, av den svenske politikern Fredrik Reinfeldt (M), som då var statsminister.