Hur blir man av med parkslide?

Hur blir man av med parkslide?

För att helt bli av med parkslide krävs att plan torna grävs upp och tas bort manuellt. Men stor försiktighet krävs! Rotstammar och rötter växer ofta mycket djupt och man kan behöva gräva fle ra meter ned. Även små bitar av rötter som blir kvar kan ge upphov till nya plantor.

Måste man ta bort parkslide?

– Eftersom parkslide inte är förbjuden enligt någon lagstiftning som rör invasiva främmande arter har grannen ingen skyldighet att bekämpa parkslide. Parkslide på din egen tomt kan du ta bort.

Vad händer om man klipper ner parkslide?

– Vi har sett att parkslide går bra att bekämpa genom att klippa den del av växten som syns ovan mark. Börja direkt när de första skotten, som liknar sparris, kommer på våren. Då klipper du ner dem innan de hinner växa till sig, säger Kajsa Gustavsson. Upprepa klippningen med några veckors mellanrum hela sommaren.

Hur vet man att det är parkslide?

Parksliden är en storväxt som kan bli upptill 2,5 meter hög, har grov stjälk och är ljust grön eller rödbrun, växer upprätt med rik grenighet. Parkslide är spridd i södra Sverige upp till Dalarna med enstaka fynd längs kusten upp till Umeå, men finns ännu inte i inlandet norr om Dalälven.

Har någon lyckats få bort parkslide?

Enligt en av världens främsta forskare som studerat bekämpning av parkslide i mer än tio år, Dan Jones, finns det endast en effektiv metod att bekämpa parklide och det är med glyfosat. – De koncentrationer som krävs är inget som finns i handeln och kan köpas av privatpersoner.

Är parkslide ett dolt fel?

Emellertid är parkslide relativt svår att upptäcka på vinterhalvåret då den bara blommar på sommaren. Detta kan medföra att det faktiskt anses vara ett dolt fel. Om säljaren kände till förekomsten av parkslide kan förekomsten även omfattas av säljarens upplysningsplikt.

Kan man bekämpa parkslide med salt?

Salt är INTE miljövänligt. Att plantera något där man saltförgiftat jorden är inte lätt. Det man gör är egentligen att ta bort ett hot mot mångfalden (parkslide) och byter ut det mot ett annat (svårt att plantera andra blommor i en saltförgiftad jord).

Kan man elda upp parkslide?

Inte elda ovanjordiska delar, rötter eller jordstammar. De har förmåga att överleva elden. Det är svårt att säkerställa att de minsta rotdelarna bränns upp helt. De kan överleva efter eldning under flera år. Flytta inte/använd inte jordmassor där parkslide finns eller har funnits.

När ska man klippa ner parkslide?

Genom att klippa ner växten minst fyra gånger per år kan du begränsa spridningen. Första huggningen ska göras när de första skotten visar sig, den sista innan växten går i vila på hösten. Undvik att gräva i bestånd med parkslide.

Kan parkslide förstöra hus?

Parkslide har otroligt starka rötter, och den kan till och med tränga igenom betong och växa ur asfalt. Om parkslide växer nära ens hus är det viktigt att genast åtgärda problemet – växtens rötter kan nämligen förstöra husgrunden, vilket har förekommit i Storbritannien.

Är mäklaren skyldig att informera om parkslide?

En mäklare verksam i Göteborgsområdet har sålt en fastighet utan att informera köparna om att den invasiva arten parkslide växte på tomten.