Hur är det att bo i Hölö?I det sörmländska landskapet nordost om det anrika Hölö i Södertälje kommun, ligger Wij-området. Naturnära men med goda förbindelser är Wij-området en attraktiv plats att bo på.Wij-området – Larsson Arkitekterhttps://larssonark.se › projekt › wij-omradethttps://larssonark.se › projekt › wij-omradetSök efter: Hur är det att bo i Hölö?

Hur är det att bo i Hölö?I det sörmländska landskapet nordost om det anrika Hölö i Södertälje kommun, ligger Wij-området. Naturnära men med goda förbindelser är Wij-området en attraktiv plats att bo på.Wij-området – Larsson Arkitekterhttps://larssonark.se › projekt › wij-omradethttps://larssonark.se › projekt › wij-omradetSök efter: Hur är det att bo i Hölö?

I det sörmländska landskapet nordost om det anrika Hölö i Södertälje kommun, ligger Wij-området. Naturnära men med goda förbindelser är Wij-området en attraktiv plats att bo på.

Vad betyder Hölö?Hölö socken har en lång bebyggelsekontinuitet med fornlämningstäta områden. Fram till 1500-talets mitt stavades namnet ”höle” vilket betyder kullar.Hölö socken – Södertälje kommunhttps://www.sodertalje.se › contentassets › 2-holohttps://www.sodertalje.se › contentassets › 2-holoSök efter: Vad betyder Hölö?

Hölö socken har en lång bebyggelsekontinuitet med fornlämningstäta områden. Fram till 1500-talets mitt stavades namnet ”höle” vilket betyder kullar.

Vad finns i Hölö?I orten ligger Hölö kyrka, en biblioteksfilial, en grundskola (1-9), samt en idrottsplats med fotbollsplaner. Här finns också en matbutik, en kombinerad pizzeria/restaurang, en tobaks-/spelaffär, en affär för broderier, en fotvårdsklinik samt en damfrisering.Hölö – Wikipediahttps://sv.wikipedia.org › wiki › Hölöhttps://sv.wikipedia.org › wiki › HölöCachadLiknandeSök efter: Vad finns i Hölö?

I orten ligger Hölö kyrka, en biblioteksfilial, en grundskola (1-9), samt en idrottsplats med fotbollsplaner. Här finns också en matbutik, en kombinerad pizzeria/restaurang, en tobaks-/spelaffär, en affär för broderier, en fotvårdsklinik samt en damfrisering.

Var ligger Mörkö?Mörkö socken ligger väster om Himmerfjärden i farleden mot Södertälje och omfattar flera mindre öar förutom huvuddelen av huvudön Oaxen, Fifång och Eriksö. Socknen är i norr och på småöarna kuperad och skogrik för att i södra delen av huvudön vara uppodlad slättbygd.Mörkö socken – Wikipediahttps://sv.wikipedia.org › wiki › Mörkö_sockenhttps://sv.wikipedia.org › wiki › Mörkö_sockenSök efter: Var ligger Mörkö?

Mörkö socken ligger väster om Himmerfjärden i farleden mot Södertälje och omfattar flera mindre öar förutom huvuddelen av huvudön Oaxen, Fifång och Eriksö. Socknen är i norr och på småöarna kuperad och skogrik för att i södra delen av huvudön vara uppodlad slättbygd.

Är Södertälje en bra stad?I tidningen Fokus årliga granskning över vilken kommun det är bäst att bo i hamnar Södertälje i botten. I förra årets ranking hamnade Södertälje på 278:e plats i rankingen av landets 290 kommuner – i år faller kommunen ytterligare till plats 287.26 maj 2011Södertälje – en dålig stad att bo i – LThttps://www.lt.se › sodertalje–en-dalig-stad-att-bo-ihttps://www.lt.se › sodertalje–en-dalig-stad-att-bo-iSök efter: Är Södertälje en bra stad?

I tidningen Fokus årliga granskning över vilken kommun det är bäst att bo i hamnar Södertälje i botten. I förra årets ranking hamnade Södertälje på 278:e plats i rankingen av landets 290 kommuner – i år faller kommunen ytterligare till plats 287.