Elon Musk kastar ner handsken genom att betrakta Twitters bristande tydlighet i frågan om falska konton som ett “klart väsentligt avtalsbrott”

Nu börjas det igen. Dramat kring Elon Musks övertagande av Twitter hade svalnat avsevärt under de senaste dagarna när den sociala mediejätten stötte tillbaka mot Musks obevekliga attacker på frågan om falska konton som sprider plattformens dagliga aktiva användare (DAU). Musk tycks dock återigen ha höjt nivån idag genom att leverera en brev till Twitter.

I en ny arkivering med SEC har Twitter erkänt mottagandet av korrespondens från Musk:

“Vi har tagit emot korrespondens skickad på Twitters vägnar daterad 1 juni 2022, som svar på Musks begäran om data och information som beskrivs i mina brev daterade 25 maj 2022 och 31 maj 2022.”

I brevet har Musk tagit ett starkt undantag från Twitters fortsatta ovilja att avslöja mer information om mängden falska konton eller spamkonton som utgör en del av Twitters DAUs-mått:

“Herr. Musk håller inte med om karaktäriseringarna i Twitters brev den 1 juni. Twitter har faktiskt vägrat att tillhandahålla den information som Musk upprepade gånger har begärt sedan den 9 maj 2022, för att underlätta hans utvärdering av spam och falska konton på företagets plattform. Twitters senaste erbjudande att helt enkelt tillhandahålla ytterligare information om företagets egna testmetoder, antingen genom skriftligt material eller muntliga förklaringar, är liktydigt med att avslå Mr. Musks dataförfrågningar.”

Av avgörande betydelse har Musk kallat denna brist på samarbete för ett “klart materiellt avtalsbrott”:

“Baserat på Twitters beteende hittills, och företagets senaste korrespondens, i synnerhet, anser Musk att företaget aktivt motsätter sig och omintetgör hans informationsrättigheter (och företagets motsvarande skyldigheter) enligt fusionsavtalet. Detta är ett tydligt väsentligt brott mot Twitters skyldigheter enligt fusionsavtalet ….”

Tänk på att Twitters VD, Parag Agrawal, redan har uttalat i en detaljerad tråd att det var omöjligt att utföra en tredjepartsrevision av företagets DAU, enligt Musks krav, “med tanke på det kritiska behovet att använda både offentlig och privat information (som vi inte kan dela)”.

I ljuset av dagens utveckling kommer denna fråga nu sannolikt att hamna i domstol, där sociala mediejätten kan stämma för specifik prestation, och därigenom tvinga Musk att fullfölja uppköpsavtalet.

Som vi hade noterat i ett tidigare inlägg är det juridiska hindret för Musk att bevisa att sociala mediejätten har vilseleda investerare i sin bedömning av botantalet. ganska högbaserat på Twitters Form PREM14A lämnat in till SEC:

“Innan han gick in i fusionsavtalet bad Musk inte om att få ingå ett sekretessavtal eller begära någon icke-offentlig information om Twitter från Twitter.”

Om affären så småningom faller samman måste Musk betala Twitter 1 miljard dollar i upplösningsavgifter. I ljuset av dagens upptrappning är det knappast förvånande att sociala mediejättens aktie tankar just nu, med aktien för närvarande ned över 5 procent i förhandeln.