Är Wikipedia gratis?

Är Wikipedia gratis?

Svar: Wikipedia är ett gratis uppslagsverk på Internet, och finns i många olika separata språkversioner. Innehållet är fritt för alla att redigera och återanvända.

Kan vem som helst skriva på Wikipedia?

Wikipedia är en fri encyklopedi, ett uppslagsverk med öppet innehåll. Det innebär att artiklarna i Wikipedia skrivs av människor som du själv, världen över och dygnet runt. Vem som helst kan läsa, redigera och lägga till artiklar.

Hur kommer man med på Wikipedia?

Ett vanligt sätt är att klicka på en röd länk i en befintlig artikel och börja skriva. Ett annat sätt är att skriva artikelnamnet i sökrutan. Om ingen artikel med ungefär det namnet hittas, uppstår före sökresultaten en rödlänk som du kan klicka på för att skapa en ny artikel.

Vem kontrollerar Wikipedia?

Om Wikipedia Det digitala uppslagsverket finns på 290 olika språk. Wikipedia drivs av den icke-vinstinriktade stiftelsen Wikimedia Foundation med stöd av privata donatorer. Wikipedia innehåller över 39 miljoner artiklar. Engelskspråkiga Wikipedia är störst med över fem miljoner artiklar.

Kan man lita på Wikipedia?

Wikipedia är fortsatt en av de tio populäraste sidorna på internet. Det som hade kunnat underminera Wikipedias trovärdighet är att plattformen öppet för vem som helst att gå in och justera informationen som finns där. Men det har visat sig att det är just detta som också uppslagsverkets styrka.

Får man använda bilder från Wikipedia?

En av Wikipedias grundprinciper är att dess innehåll ska vara fritt. Till skillnad från många andra källor på och utanför Internet får du alltså återanvända Wikipedias material – utan att betala, utan att fråga om lov och utan att smyga.

Är det ok att använda Wikipedia som källa?

För snabba fakta, som kan bedömas som ”säkra”, kan Wikipedia duga fint. Men som säker källa bör den undvikas i vetenskapliga sammanhang, i alla fall inte utan reservationer.

Kan man skriva om sig själv på Wikipedia?

Wikipedia rekommenderar att man inte skriver om sig själv, men alla är ändå välkomna att korrigera felaktigheter om sig själva, radera information som saknar källor samt att radera förtal.

Vad är syftet med Wikipedia?

Målet med Wikipedia är att skapa fria uppslagsverk på alla världens språk. Wikipedia skapas och skrivs helt och hållet av frivilliga. Alla med internetuppkoppling kan bidra. Wikipedia grundades i januari 2001.

Vilka är anslutna till Wikipedia?

Wikipedia är ett fritt och öppet uppslagsverk på internet som alla kan ta del av. Man kan själv bestämma om man vill kan vara med och bidra till innehållet….Stiftelse

 • Wikimedia Commons. …
 • Wikidata. …
 • Wikisource. …
 • MediaWiki. …
 • Wikivoyage.

Vilka webbplatser är anslutna till Wikipedia?

Wikimedia Commons har media som rör Webbplatser….I

 • I Can Has Cheezburger?
 • Igoogle.
 • Igoterra.
 • Internet Archive.
 • Internet Broadway Database.
 • Internet Encyclopedia of Philosophy.
 • Iraq Body Count.
 • Itunes Store.

Vad de säger Wikipedia om källkritik?

Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga.

Hur finansieras Wikipedia?

Wikimedia Foundation finansieras främst genom bidrag från miljontals människor runt om i världen. Den genomsnittliga gåvan motsvarar cirka 125 svenska kronor, och vi är tacksamma för att så många människor värderar Wikipedia och vill slå vakt om dess framtid.

När uppdaterades Wikipedia senast?

Svenskspråkiga Wikipedias historia Den äldsta bevarade versionen av startsidan är från den 3 juni 2001. Svenskspråkiga Wikipedia var dock i stort sett inaktiv till november 2002.

Vilken källa är mest trovärdig?

Inom källkritiken anses en förstahandskälla eller en primärkälla vara mer trovärdig för att den är oberoende av andra källor. Sekundärkällor är mindre trovärdiga eftersom de bygger på hörsägen eller primära källor. När man i praktiken ska granska en källa så gäller det att ställa frågor till sin källa.

Hur vet man att en källa är äkta?

Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier:

 • Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? …
 • Tid = När upprättades källan? …
 • Beroende = Är källan fristående eller hör den ihop med/bygger på andra källor? …
 • Tendens = Finns det värderingar i informationen? …
 • Vem? …
 • Vem? …
 • Vad? …
 • Varför?

Vad är en dålig källa?

Vad som är en bra eller dålig källa beror på vad du ska använda den till. Kopior och förfalskningar fungerar dåligt om du vill beskriva hur någonting verkligen var. Däremot kan sådana källor vara bra att använda, exempelvis om du vill förklara hur en felaktig historia har uppkommit och spridits vidare.

Varför får du använda materialet på Wikipedia?

Då du på Wikipedia publicerar material du innehar upphovsrätten till behåller du rättigheterna till ditt verk och kan till exempel publicera det i ett annat sammanhang där andra upphovsrättsavtal gäller.

Får man som elev använda Wikipedia som referens i mina uppgifter?

– Alla uppgifter som kan ifrågasättas ska ha en källhänvisning till en trovärdig källa. Alla som använder Wikipedia ska kunna följa länken. Det som skrivs ska vara verifierbart. Alla elever kommer i kontakt med Wikipedia, säger hon.

Vad kan vi titta på för att bestämma om en artikel i Wikipedia är trovärdig?

Med undantag för självklara uppgifter och påståenden som rimligen inte kan ifrågasättas måste därför innehållet i Wikipedias artiklar stödjas med tillförlitliga och tillgängliga källor så att det är möjligt för läsaren att kontrollera uppgifterna i artikeln mot källan/källorna.

Vad måste man tänka på om man använder Wikipedia som källa i ett skolarbete?

Wikipedia kräver verifierbarhet. Den här regeln handlar om att påståenden i Wikipedias texter ska ha en källhänvisning till en trovärdig källa, så att läsare själva kan följa upp och lära sig mer och få veta varifrån informationen kommer.

Vilka länder gränsar till Sverige?

Sverige delar landsgräns med Norge i väst och till Finland i nordost. Sverige har också kust mot de nordiska grannarna Danmark, Norge, Åland och Finland.

Vad menas med NPOV?

NPOV är en förkortning för engelska “neutral point of view”, neutral synvinkel. Det är en officiell policy på Wikipedia att artiklar skall vara neutrala. Alla har en synvinkel på vad som än beskrivs. Även när 99% av jordens alla människor delar vår syn, är det just en synvinkel av flera möjliga.

Hur ser man författare på Wikipedia?

Wikipedia har versionshantering och en viss version av en artikel kan hämtas. I menyn invid (eller under) artikeln finns alternativet permanent länk till denna version av artikeln och använd en sådan i referensen. Vissa delar av innehållet på Wikipedia hämtas från Wikidata. Detta gäller främst faktamallar.

Är Wikipedia en databas?

Wikipedia och Wikidata innehåller resurser som är användbara för släktforskare, se Wikipedia:Stöd till släktforskare, men Wikipedia är inte avsett att användas som databas för att publicera släktforskning om okända personers släktrelationer – kontakta Sveriges Släktforskarförbund för att få hjälp med sådana verktyg.

Varför behöver Wikipedia pengar?

Genom att skänka pengar till Wikimedia Sverige hjälper du oss att utveckla Wikipedia och andra projekt som bidrar till att världen får tillgång till kunskap. Du tar genom din donation ställning för ett samhälle där kunskap fritt kan användas, delas och spridas – till alla som vill ta del av den.

Varför finns det ett uppslagsverk?

Ett uppslagsverk, konversationslexikon, uppslagsbok, encyklopedi eller realencyklopedi är ett referensverk som har ambitionen att sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område.

Hur många artiklar finns det på den engelskspråkiga versionen av Wikipedia?

Projektet startade den 15 januari 2001 och Wikipedia har idag över 25 miljoner artiklar på över 300 olika språk. Den största språkversionen är engelskspråkiga Wikipedia, som innehåller över 6 029 000 artiklar. Den svenskspråkiga versionen startade i maj 2001 och innehåller just nu 2 554 218 artiklar.

Vilken inställning har lärare till Wikipedia?

Resultatet av analysen visar att det inte finns någon tydlig samstämmighet vad gäller attityderna gentemot Wikipedia bland respondenterna – varken bland lärare eller studenter eller på läkar- och psykologprogrammen. Wikipedia ses generellt på med kritiska ögon, men används trots detta av en majoritet av de intervjuade.

Kan man lita på SO rummet?

SO-rummet i ett källkritiskt perspektiv Textmaterialet på webbplatsen är endast skrivet av personer med stora kunskaper inom de ämnen som berörs (se ovan). Texterna som finns i SO-rummets ämneskategorier är tänkta att fungera som en introduktion eller sammanfattning till olika ämnesområden.

Vilka nyheter kan man lita på?

Alla kan luras av vinklade och falska nyheter. Det bästa sättet att avgöra om nyheter går att lita på eller ej är att följa vissa vetenskapliga principer och hantera nyheter på samma sätt som professionella faktagranskare.

Hur många artiklar har svenska Wikipedia?

Den har idag 2 555 023 artiklar, 51 274 581 redigeringar sedan start. På svenskspråkiga Wikipedia finns just nu 839 759 registrerade användare, varav drygt 23 000 till och med mars 2017 hade gjort fler än tio redigeringar.

Vem kan man lita på internet?

Det är Internet. Vi gör så gott vi kan för att respektera en persons upphovsrätt och skydda vår verksamhet genom att inte handskas ovarsamt med bilder. Grundregeln förblir: granska dina källor och var snäll! Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Hur vet vi vad vi vet om det förflutna?

Eftersom vi inte automatiskt minns vad som hänt, måste historikerna leta efter spår som det förflutna lämnat kvar. Dessa spår brukar kallas för källor. Vår kunskap om det förflutna bygger alltså på att vi har hittat källor som visar att saker och ting har hänt i det förflutna.

Hur bör man kontrollera källor från internet?

Om din källa finns på nätet kan du titta på webbadressen för att se efter om den säger dig något. Till exempel kan du direkt se att det är Skolverket som står bakom och ansvarar för webbplatsen skolverket.se.

Är en myndighet en pålitlig källa?

Statliga myndigheter är pålitliga källor till information. Här hittar du råd och riktlinjer, rapporter och utredningar, statistik m.m. Organisationer, fackföreningar och liknande kan också vara användbara källor.

Är ur en säker källa?

Det är därför viktigt för UR att visa för Granskningsnämnden och andra instanser att när UR finns på de plattformar där användarna finns så hittar de och använder vårt utbud. UR är en digital kanal för kunskap och lärande och vill vara det självklara valet för användarna.

Varför har jag valt dessa källor?

Här ska du grundligt diskutera dina källor utifrån källkritiska punkter: Vem står bakom källan? Vilket syfte har källan? Vilken målgrupp riktar sig källan till?

Hur vet du det på svenska?

En tv-serie om källkritik för barn på lågstadiet i åldrarna 6-9 år. Tanken är att barnen efter att ha sett programmen ska kunna söka fakta och förhålla sig källkritiskt till all information och reklam som når dem i deras tillvaro.

Vilka tre kategorier delas källor upp i?

Inom den traditionella källkritiken delas källor in i tre typer: Skriftliga….Inom källkritiken värderas källor enligt en hierarkisk ordning:

 • Primärkälla. En primärkälla har inte filtrerats genom en tolkning eller utvärdering. …
 • Sekundärkälla. …
 • Tredjepartskälla.

Är Ne statligt?

Vår historia Allt började 1980 när den statliga uppslagsverkskommittén presenterade utredningen ”Mot bättre vetande”, i vilken kommittén föreslog att statsmakterna skulle inleda förhandlingar med svenska förlag om produktion av ett nationellt uppslagsverk.

Vilka är anslutna till Wikipedia?

Wikipedia är ett fritt och öppet uppslagsverk på internet som alla kan ta del av. Man kan själv bestämma om man vill kan vara med och bidra till innehållet….Stiftelse

 • Wikimedia Commons. …
 • Wikidata. …
 • Wikisource. …
 • MediaWiki. …
 • Wikivoyage.

Kan man skriva om sig själv på Wikipedia?

Wikipedia rekommenderar att man inte skriver om sig själv, men alla är ändå välkomna att korrigera felaktigheter om sig själva, radera information som saknar källor samt att radera förtal.

Vad de säger Wikipedia om källkritik?

Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga.

När uppdaterades Wikipedia senast?

Svenskspråkiga Wikipedias historia Den äldsta bevarade versionen av startsidan är från den 3 juni 2001. Svenskspråkiga Wikipedia var dock i stort sett inaktiv till november 2002.